fbpx

Taahhüt Edilmiş Sermaye (Authorized Share Capital) Nedir?

Taahhüt edilmiş sermaye, bir şirketin şirket kuruluş sözleşmesinde veya birleşme maddelerinde belirttiği üzere çıkarabileceği sermaye birimlerinin sayısıdır. Taahhüt edilmiş sermaye genellikle yönetim tarafından ileride şirketin hızlıca sermaye arttırması gerekmesi durumunda ek sermaye ihracına yer bırakmak için tamamen kullanılmaz. Hisseleri şirket hazinesinde tumanın bir diğer sebebi de şirkette sermaye çoğunluğunu devam ettirmek.

‘Taahhüt Edilmiş Sermaye’yi AYRINTILANDIRMAK

Hükümete dayanarak, taahhüt edilmiş sermaye bazen ‘sermaye tavanı’ ‘tasdik edilmiş hisse’ veya  ‘nominal sermaye’ olarak adlandırılabilir. Tamamen anlaşılabilmesi için, taahhüt edilmiş sermayenin, ödenmiş sermaye, yükümlenilen sermaye ve çıkarılmış sermaye ile ilgili olduğu bir bağlamda görüntülenmesi gerekir. Bu kavramlar birbiri ile alakalı olsalar da eş anlamlı değildirler.

Bir Şirketin Sermayesini Ayrıntılandırmak

Taahhüt edilmiş sermaye bir şirketin sermayesini tanımlamak için kullanılan en geniş kapsamlı kavramdır. Şirketin, ihtiyaç duyduğunda veya istediğinde çıkarabileceği her bir hisse senedinden oluşur. Sonra, yükümlenilen sermaye, olası hissedarların şirketin hazinesinden satın almayı kabul ettiği esas sermayenin bir bölümünü temsil eder. Ödenmiş sermaye ise yükümlenilen sermayenin aboneler tarafından şirketin ödeme aldığı parçasıdır. Son olarak, ihraç edilmiş sermaye şirket tarafından hissedarlara verilmiş hisselerdir.

Örneğin, bir şirket her biri için $1 değerinde, toplamda $1 Milyon, bir milyon alelade hisse senedinin bir kayıtlı sermayesine sahip olabilir.  Lakin, asıl ihraç edilmiş sermaye 100.000 hisse olabilir ve geriye kalan 900.000’i şirketin hazinesinde gelecekte ihraç edilebilmeye bırakabilir.

Bir başlama durumunda, ihraç edilmiş sermaye olası yatırımcılardan finansman sağlamak için düşükken asıl taahhüt edilmiş sermaye çok yüksek olabilir.

Kamu Şirketlerinin Taahhüt Edilmiş Sermayesi

Menkul kıymetler borsası, şirketlerin borsada listelenmiş olabilmesi için minimum taahhüt edilmiş sermayeye sahip olmasını şart koşabilir. Örneğin, Londra Borsası bir kamu şirketinin listelenebilmesi için en az £50,000 kadar taahhüt edilmiş sermayesi olmasını gerektirir. Taahhüt edilmiş sermaye ticaret için uygun sermayeden daha fazla olabilir. Bu durumda, kamuya ve şirketin çalışanlarına ihraç edilmiş sermayeler ‘ödenmemiş sermaye’ olarak bilinir.

Örneğin, Coca-Cola şirketinin hisse başına 25 sentlik nominal değeri olan 11.2 milyarlık bir taahhüt edilmiş sermayesi vardır. Lakin, yalnızca 4.33 milyarlık ödenmemiş sermayesi vardır.

Hisse Sermayesi

Hisse sermayesi bir şirket tarafından ya öncelikli ya da alelade hisse senetlerine karşılık toplanmış tüm sermayelerden oluşur. Bir şirketin hisse sermayesi veya öz sermaye finansmanı miktarı zamanla değişebilir. Öz sermayesini arttırmayı temenni eden bir şirket ek sermaye ihraç etmek ve satmak için yetki elde edebilir, dolayısı ile de hisse sermayesini arttırır.

Hisse Sermayesini Ayrıntılandırmak

Bir şirketin bilançosunda bildirdiği hisse sermayesi miktarı yalnızca hissedarlar tarafından ödenen ilk toplam miktara tekabül eder. Eğer bu hissedarlar daha sonra hisselerini ikincil piyasada tekrar satarsa, ilk ve sonradan olan satış fiyatları arasındaki herhangi bir fark şirketin hisse sermayesini etkilemez.

‘Hisse sermayesi’ kavramı içeriğe bağlı olarak genellikle az oranda farklı şeyleri anlatmakta kullanılır. Hisse satışından bir şirketin yasal olarak toplayabileceği para miktarını tartışırken, hisse sermayesinin aslında çeşitli kategorileri vardır. Muhasebecilerin daha dar bir tanımlaması vardır.

Ödenmiş Sermaye

Ödenmiş sermaye, bir şirketin hisse senetleri karşılığında hissedarlarından aldığı para miktarıdır.

Ödenmiş sermaye sadece bir şirket birincil piyasadaki paylarını doğrudan yatırımcılara sattığında yaratılır. Hisse senetleri ikincil piyasada yatırımcılar arasında satın alınıp ve satıldığı zaman, ek ödemeli sermaye yaratılamaz çünkü bu işlemlerin gelirleri ihraç eden şirkete değil satan hissedarlara gider.

‘Ödenmiş Sermaye’yi Ayrıntılandırmak

Sermaye (paid-in capital) veya ortaklarca oluşturulmuş sermaye (contributed capital) olarak da adlandırılan ödenmiş sermaye, iki finansman kaynağından oluşur: hisse senedi ve ek ödenmiş sermayenin nominal değeri. Hisse senetlerinin her bir payı bir taban fiyat ile çıkarılır, kuru olarak adlandırılır. Genellikle bu değer oldukça düşüktür, çoğu zaman $1’dan az. Yatırımcılar tarafından ödenen nominal değerin üstünde olan herhangi bir tutar, ek ödenmiş sermaye veya kur fazlası ödenmiş sermaye olarak dikkate alınır. Bilançoda, ihraç edilmiş hisse senetlerinin nominal değerleri, ihraç edilen hisse senetlerinin türüne bağlı olarak, özkaynaklar bölümünde, halka açık ya da tercih edilen hisse senedi olarak listenelir.

İhraç Edilmiş Hisse Senetleri

İhraç edilmiş hisse senetleri, şirketin yıllık raporunda gösterildiği gibi şirketin içindekiler, kurumsal yatırımcılar veya genel halk olup olmadıklarına bakılmaksızın bir şirketin hissedarlarına satılan ve sahibi olunan kayıtlı hisse senetleridir. İhraç edilmiş hisse senetleri bir şirketin sermaye üretmek için halka açık bir şekilde sattığı hisse senedi ve ücret paketlerinin bir parçası olarak şirketin içindekilere verilen hisse senetleri bulunmaktadır. Hazine hissesi olarak tutulan payların aksine, geri çekilen paylar bu şekle dahil değildir.

‘İhraç Edilmiş Hisse Senetleri’ni Ayrıntılandırmak

Bir şirket yalnızca bir kez hisse çıkarır; Bundan sonra, yatırımcı başka bir yatırımcıya satabilir. Şirketler kendi hisse senetlerini geri aldığında, hisse senetleri ihraç edilmiş olarak listede kalmaya devam eder, çünkü şirket onları yeniden satabilir. Küçük ve yakından takip edilen bir şirket için, orijinal sahiplerin tümünün ihraç edilmiş hisseleri olabilir.

İhraç Edilmiş Hisselerin Kayıtları

İhraç edilmiş hisse senetlerinin sayısı bir şirketin bilançosunda sermaye olarak kaydedilir. Ödenmemiş hisse senetleri, şirketin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile üç ayda bir yayınlanan dosyalarında listelenmiştir. Ödenmemiş hisse senedi sayısı bir şirketin yıllık raporunun sermaye bölümünde de bulunur.

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?