fbpx
slovakya'da işyeri açmak 1

Slovakya’da İşyeri Açmak | S.R.O. / Limited Şirket Kurmak İçin Gereksinimler

Slovakya’da işyeri açmak hakkında İçin Önemli Maddeler

 • Süre – Slovakya’da işyeri açmak sadece 2-4 hafta sürer
 • Müdürler – Slovakya’da işyeri açmak için herhangi bir uyruktan tek bir müdür gerekir.
 • Hissedarlar – Slovakya’da işyeri açmak için herhangi bir uyruktan tek bir hissedar gerekir.
 • Hisseli Sermaye – en düşük hisseli sermaye miktarı 5000 €’dur.
 • Hisseli Sermaye – hissedar başına en düşük hisseli sermaye katkısı 750 €’dur.
 • Varlık koruması
 • Slovakya’da kar vergisi oranı düşüktür (%19)
 • Sınırlı sorumluluk – yüsek riskli projeleri güvenceye almak için ideal
 • Özel varlıklar ile şirket varlıkları ayrıdır
 • Bir ortak ayrılsa bile şirketin dağılma riski yoktur
 • Kolay büyüme (yeni yatırım ya da krediyle)
 • Kar üzerinden kamusal sağlık hizmeti ya da sosyal fon katkısı talep edilmez
 • Tüm AB üye devletlerinde şube açmak kanunen onaylıdır.

Slovakya’da işyeri açmak isteyenlerden Aşağıdakileri Talep Ediyoruz

 • Şirket adınız
 • Tüm müdürlerin tam adı, doğum tarihi, adresi ve uyruğu
 • Tüm hissedarların tam adı ve adresi
 • Şirketin hedefleri ve başlıca faaliyetinin belirtilmesi
 • Sermaye miktarı ve her üyeye atanmış hisse sayısı

Slovakya’da işyeri açmak için temin Gereken Belgeler

 • Kimlik ispat eden belge (pasaport, nüfus cüzdanı, fotoğraflı ehliyet)
 • İkamet adresine dair kanıtlar (tarihi son üç aya ait olmak üzere gaz/elektrik faturası veya banka/kredi kartı ekstresi)
 • Eğer kurumsal hissedar ve/veya müdürleriniz varsa, kurumsal belgelerin apostillenmiş hali ve Şirket Faaliyet Belgesi (1 yıldan daha uzun süredir tescilli şirketler için)

Slovakya’da İşyeri Açmak İçin Yasal Şekiller

Slovakya Cumhuriyeti’nde kurulan tüzel kişilerin yasal şekilleri ilk olarak Slovakya ticarikanunu altında düzenlenir. Slovakya yasası, Slovakya’da işyeri açmak için 4 şirket türü belirler:

 1. Anonim Şirket,
 2. Kolektif Şirketler,
 3. Limited Ortaklıklar
 4. Limited Şirketler (S.R.O.)

Slovakya Limited şirketi, Slovakya’da işyeri açmak için en sık tercih edilen türdür. Slovakya Limited Şirketler Kanunu, S.R.O. şirketleriyle ilgili kurulum sürecini düzenleyen başlıca yasal kaynaktır. Slovakya Cumhuriyeti’nde bir tüzel kişi oluşturmak, Vekalet verilmiş bir üçüncü parti tarafından üstlenilebilir. Bu da yabancı yatırımcılar için çok cazip bir durumdur. Tek şart Vekaletname’nin tamamının noter onaylı ve apostilli olmasıdır.

Şirket Merkezi Gereksinimleri

Slovakya’da işyeri açmak için tüm tescilli S.R.O.’ların, bu ülkede belgelerin şirkete yasal olarak teslim edildiği, tüm mali belgelerin, sicillerin, şirket belgelerinin, vs. saklanması gereken yer olan şirket merkezine sahip olması gerekir.

Hisseli Sermaye Gereksinimleri

Slovakya’da işyeri açmak için en düşük hisseli sermaye miktarı 5000 Euro’dur.
Hissedar başına en düşük yatırım miktarı 750 Euro’dur.
En az bir hissedar gereklidir ve en fazla 50 hissedara izin verilir.

Şirket İsmi Gereksinimleri

Slovakya’da işyeri açmak için seçeceğiniz isim, öncelikle çevirisi onaylandığı sürece her dilde olabilir. Herhangi bir devlet ya da ülkenin himayesini ima edenler gibi bazı kelimeler yasaktır. İsmin onay süresi genellikle 30 dakikadan kısa sürer ve isim 10 güne kadar rezerve edilebilir. Şirket isminizin, şirketinizin bir limited şirketi olduğunu göstermesi için S.R.O. uzantısını içermesi gerekir.

Müdürler Gereksinimi

 • Slovakya’da işyeri açmak sürecinde AB ya da Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde veya Slovakya’da ikamet sahibi biri, kolaylıkla müdür olabilir.
 • AB ya da Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin vatandaşı olmayanlar şirketleşme öncesi incelemeye tabii tutulur.
 • Müdürler herhangi bir yerde ikamet edebilir.
 • Yalnızca tek bir müdür gereklidir.

Hissedarlar Gereksinimi

 • Slovakya’da işyeri açmak sürecinde AB ya da Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde veya Slovakya’da ikamet sahibi biri, kolaylıkla hissedar olabilir.
 • AB ya da Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri vatandaşı olmayanlar şirketleşme öncesi incelemeye tabii tutulur.
 • Hissedarlar herhangi bir yerde ikamet edebilir.
 • Yalnızca tek bir hissedar gereklidir. Bu müdürle aynı kişi olabilir.
 • Hissedarların toplam sayısı 50’yi geçemez.
 • Temsilci hissedarlara izin verilir. Bu hizmeti size ABROADBIZ sağlayabilir.
 • Hissedar bir birey ya da bir şirket olabilir.

Şirket Kuruluş ve Şirket Esas Sözleşmesi

Slovakya’da işyeri açmak için bir Şirket Esas Sözleşmesi’nin kabul edilmesi gereklidir. Şirketin faaliyetlerini, ortaklarını ve onların hisselerini, şirket temsilcilerini (yöneticiler) ve şirketin yedek fonuna ait detayları tanımlayan bir Şirket Kuruluş Sözleşmesi imzalanması da şarttır. Her tüzel kişi türü gibi, S.R.O’lar da, önerilen şirketi kurabilmek amacıyla ticaret siciline başvuruyla birlikte gereğince sunulacak belirli belgelere ihtiyaç duyar. Bu gereken bu belgeler memorandumu dışında şunları da içerir:

 • Yerel Ticari Makam tarafından çıkarılmış, bu ticaretle ilgilenmek için gerekli nitelikleri karşılayan kişinin (mevcut ise) ismini içeren iş ruhsatı.
 • Kuruluş senedi (veya benzer bir kuruluş belgesi) ve şirketin Şirket Esas Sözleşmesi, mevcut ise.
 • Bir Slovak bankasında hesap (yalnızca en düşük sermaye gereksinimleri mevcut ise).
 • En düşük hisseli sermaye gereksiniminin karşılanması (mevcut ise). Ocak 2016’dan bu yana, Slovak şirketinin hisseli sermayesinin bir banka hesabına ödenmesi gerekmiyor.
 • Bankacılık, finans ve savunma gibi alanlarda iş ruhsatı yerine özel bir onay gereklidir.
 • Hem yabancılar hem de Slovakya vatandaşları yerel şirketleri yönetebilir, ancak yabancıların Ticaret Sicili’ne yasal yetkililer olarak girebilmesi için önce geçici oturma izni alması gerekir. (Bu AB ya da Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlarına uygulanmaz)

Slovakya’daki bir şirketin Şirket Esas Sözleşmesi, Vekaletname aracılığıyla imzalanabilir (Aynı kural, Slovakya Kanunu’nun gerektirdiği bir adım olan Noter işlemleri için de geçerlidir).

Lütfen yukarıdaki Bilgi ve belgelerin, seçilen yasal yapı, değişkenlik dolayı ve yetki alanına göre değişebileceğini unutmayın.

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?