fbpx
Seychelles

Seyşeller’de İş Kurmak İçin Mevzuat ve Gereksinimler

 • Zaman – Seyşeller’de iş kurmak yalnızca 2 gün alır

 • Müdürler – Seyşeller’de iş kurmak için herhangi bir uyruktan yalnızca tek bir müdür yeterlidir

 • Hissedarlar – herhangi bir uyruktan yalnızca tek bir hissedar gereği bulunur.

 • Hisseli Sermaye – en düşük hisseli sermaye gereksinimi bulunmaz. Hisseler herhangi bir para biriminde kayda geçirilebilir ve ihraç edilebilir.

 • Hesaplar – hesapları veya mali durum tablolarını dosyalama gereksinimi bulunmaz. Hesapların dosyalanması gerekmez.

 • Vergi – Bir Seyşeller offshore şirketi tüm vergilerden muaftır

 • Gizlilik – müdürlerin ve hissedarların isimleri Seyşeller’deki hiçbir kamuya açık listede tutulmaz veya Seyşeller devletine ifşa edilmez.

 • Sadece Memorandum ve Şirket Esas Sözleşmesi, kamuya açık sicilde tutulması gereken belgelerdir.

 • Denetleme gereği yoktur.

 • Faaliyetlerini Seyşeller dışında sürdüren IBC’lere izin verilir, ancak faaliyetlerinin bankacılık, sigorta, reasürans veya tröst olmaması gerekir.

 • Şirket sekreteri gereği bulunmaz.

 • Hak sahiplerinin ifşası gerekli değildir.

 • Yasal muhasebe veya denetleme kayıtlarının Seyşeller’de tutulması ve ibraz edilmesi gerekmez.

Destek – Deneyimimizle size Seyşeller’de iş kurmak sürecinin her adımında rehberlik edeceğiz.

 • Şirket adınız
 • Tüm müdürlerin tam adı, doğum tarihi, adresi ve uyruğu
 • Hissedarların tam adı ve adresi
 • Kimlik ispat eden belge (pasaport, milli kimlik kartı, fotoğraflı ehliyet)
 • İkamet adresine dair kanıtlar (tarihi son üç aya ait olmak üzere gaz/elektrik faturası veya banka/kredi kartı ekstresi)
 • Seyşeller’de iş kurmak için tüm IBC’lerin bir kayıtlı temsilcisi ve tüm belgelerin yasal olarak teslim edileceği bir şirket merkezi olması gerekir. Şirket merkezi Seyşeller’de fiziksel bir adres olmalıdır, bu hizmet Standart Şirket Kurma Paketimize dahildir.

Seyşeller’de iş kurmak için müdürlerin kim olduğuna karar vermeniz gerekir.

 • Müdürler herhangi bir uyruktan olabilir ver herhangi bir yerde ikamet edebilir
 • Şirketinizin yalnızca tek bir müdüre ihtiyacı vardır, ancak birden fazla müdüre de sahip olabilir
 • Müdürlerin isimleri kamuya açık kayıtta görünmez
 • Yerli bir müdür atama gereği yoktur
 • Müdürler ve hissedarların toplantısının Seyşeller’de düzenlenme gereği bulunmaz

Hissedarlar herhangi bir uyruktan olabilir ve herhangi bir yerde ikamet edebilir. Hissedar bir birey veya bir şirket olabilir, hissedar sayısında üst sınır yoktur. Hisse kaydı yalnızca bir hissedar tarafından incelenebilir. Temsilci hissedarlara izin verilir ve bu hizmeti size sağlayabiliriz.

Şirketin hissedar veya müdürlerinin yıllık genel kurul toplantı yapması zorunlu tutulmaz. Bununla beraber, eğer toplantılar düzenlenirse, bunlar dünyanın herhangi bir yerinde, telefon, e-posta veya diğer elektronik yöntemler kullanılarak vekaleten yapılabilir. Geçirilen her karar, farklı tarihlerde veya farklı yetki alanlarında imzalanmalarına bakmaksızın geçerlidir.

Seyşeller’de iş kurmak için en düşük hisseli sermaye gereksinimi yoktur ve hisseli sermaye harhangi bir para biriminde ifade edilebilir. Hisse senetleri nominal değerli veya nominal değersiz olarak çıkartılabilir. Bir IBC, kayıtlı sermayesini artırmak veya azaltmak için Memorandum ve Şirket Esas Sözleşmesi’ni düzenleyebilir. Sicil Memuru, kayıtlı sermayedeki herhangi arttırım veya indirimle ilgili otuz gün içinde bilgilendirilmelidir. Seyşeller Uluslararası İş Makamı tarafından önerilen hisseli sermaye 5.000 US $’dır.

Seyşeller’de iş kurmak için denetlenmiş mali tabloları veya yıllık gelirleri yerel yetkili makamlara ibraz etme gereği olmasa da, Seyşeller’deki bir IBC şirketin mali durumunu yansıtan mali kayıtları tutmalıdır. 2012’de düzenlenen Uluslararası Şirketler Kanunu uyarınca tüm IBC’lerin muhasebe kayıtlarını tutması gereklidir. Bu kayıtlar şirket merkezinde tutulmuyorsa, müdür kayıtlı temsilciyi bilgilendirmek adına, hesap kayıtlarının tutulduğu yeri yazarak bildirmelidir (burası Seyşeller sınırları içinde veya dışında olabilir). Muhasebe kayıtları 7 yıllık bir süre boyunca saklanlmalıdır (işlemlerin tamamlanmasının ardından). “Muhasebe kayıtları”, “Şirketin, faturalar ve harcamalar, satışlar ve satın alımlar ve diğer işlemler dahil, şirketle ilgili varlık ve borçlar” olarak tanımlanır.

Bir IBC Seyşeller’deki yerel bir şirkette hisse veya diğer senetlerin sahibi olabilir. Ayrıca Seyşeller Devleti tarafından ihraç edilen bono veya diğer senetleri de satın alabilir. Bir IBC ayrıca, 1992 Deniz Ticaret Kanunu uyarınca, Seyşeller’de kayıtlı bir deniz veya hava taşıtına sahip olabilir veya onu idare edebilir.

Sicil Memuru yalnızca Memorandum ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin kopyalarını, şirket kurulum belgesinin ve faaliyet belgesinin kopyalarını, isim değişikliklerini, Şirket Merkezi ve Kayıtlı Temsilci’ye ait detayları saklar.
Müdürlerin Listesi ve Hissedarların listesinin kopyası, Şirket Merkezi’nde veya Seyşeller’deki farklı bir adreste saklanmalıdır. Seyşeller’de iş kurmak için Sicil Memuru’nun yalnızca bu kayıtların hangi adreste tutulduğunu bilmesi yeterlidir.

Seyşeller’de iş kurmak isteyenler muhasebe kayıtlarını:

 • IBC’nin işlemlerini gösterecek ve düzgünce açıklayacak kadar yeterli şekilde,
 • Şirketin mali durumunu mantık çerçevesinde bir doğruluk payıyla her an gösterbilecek şekilde,
 • Şirketin hesaplarının hazırlanmasına olanak verecek şekilde tutmalıdır.

Muhasebe kayıtlarının tutulduğu adres bilgileri Kayıtlı Temsilci’ye ibraz edilmelidir.

Seyşeller’de iş kurmak isteyenler IBC statüsünün bazı koşullarla elde edildiğini bilmelidir:

 

 • Seyşeller’de ikamet eden kişilerle hiçbir ticari işlem yürütülmemelidir.
 • Seyşeller’deki bir taşınmaz malın sermayesindeki paya izin verilmez, bir mülk yalnızca ofis kullanımı için kiralanabilir.
 • Bankacılık ve tröst faaliyetleri yalnızca uygun lisans alınırsa yürütülebilir.
 • Sigortacılık ve reasürans işlerini yürütmek için bir lisans almak gereklidir.

Seyşeller’de iş kurmak isteyenler, IBC’lerin Yasa kapsamında offshore statülerinden feragat etmeden, Seyşeller dahilinde yürütebilecekleri bir dizi faaliyet olduğunu bilmelidir. Bunlar:

 • Avukat ve muhasebecilerle profesyonel ilişkiler
 • Defter ve kayıtların hazırlanması ve sürekliliğinin sağlanması
 • Müdürler veya hissedarlar toplantılarının gerçekleştirilmesi
 • Diğer Seyşeller şirketlerinde hisse sahipliği
 • Devlete ait veya Merkez Bankası senetlerinin sahipliği
 • Seyşeller’de kayıtlı bir deniz taşıtı sahipliği

Şirket Kurulumu Sonrası Elinize Geçenler

 1. Kurulum Belgesinin aslı
 2. Hisse senetlerinin asılları
 3. Yıllık şirket tescil ve lisans harçlarının ödendiğini kanıtlayan devlet senedinin aslı

Lütfen yukarıdaki Bilgi ve belgelerin, seçilen yasal yapı, değişkenlik dolayı ve yetki alanına göre değişebileceğini unutmayın.

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?