fbpx
panama

Panama’da İş Kurmak İçin Mevzuat ve Gereksinimler

Panama’da İş Kurmak için Önemli Maddeler

 • Zaman – Panama’da iş kurmak yalnızca 5-7 gün sürer
 • Müdürler – Panama’da iş kurmak için en az üç müdür gereklidir, bunlar birey veya tüzel kişi olabilir
 • Hissedarlar – herhangi bir uyruktan yalnızca tek bir hissedar gereği bulunur.
 • Hisseli Sermaye – şirketiniz için standart kayıtlı sermaye 10.000 ABD $’dır ve herhangi bir para biriminde ifade edilebilir
 • Hisseli Sermaye – Şirket sermayesinin şirket kurulumu sırasında ödenmesi gerekli değildir
 • Destek – Değerli deneyimimizi kullanarak size Panama’da iş kurmak sürecinin her adımında rehberlik edeceğiz.

Panama’da iş kurmak | IBC kurulumuna başlamak için sizden aşağıdakileri talep ediyoruz

 • Şirket adınız
 • Tüm müdürlerin tam adı, doğum tarihi, adresi ve uyruğu
 • Hissedarların tam adı ve adresi

Panama’da iş kurmak için temin etmeniz gereken belgeler

 • Kimlik ispat eden belge (pasaport, milli kimlik kartı, fotoğraflı ehliyet)
 • İkamet adresine dair kanıtlar (tarihi son üç aya ait olmak üzere gaz/elektrik faturası veya banka/kredi kartı ekstresi)

Şirket Merkezi

Panama’da iş kurmak için tüm IBC’lerin bir kayıtlı temsilcisi ve tüm belgelerin yasal olarak teslim edileceği bir şirket merkezi olması gerekir. Şirket merkezi Panama’da fiziksel bir adres olmalıdır, bu hizmet Standart Şirket Kurma Paketimize dahildir.

Müdür Gereksinimleri

Panama’da iş kurmak için en az 3 müdür gereklidir. Müdürlerin isimleri ve adresleri kamu sicilinin bir parçasıdır ve bu nedenle genellikle şirket kurulumu sırasında temsilci müdürler atanır. Ayrıca, Panama offshore şirketlerinin Başkan, Mali İşler Sorumlusu ve Sekreter olmak üzere, en az 3 yetkili ataması gerekir. Bunlar aynı zamanda müdür de olabilir. Şirket yetkilileri gerçek veya tüzel kişi olabilir. Atanacak yetkili sayısı için üst sınır bulunmaz.

Hissedar Gereksinimleri

Şirket kurulumunu takiben en az bir hissedar gerekir ve bu bir birey ya da bir tüzel kişi olabilir. Hissedarlar herhangi bir uyruktan olabilir ve herhangi bir yerde ikamet edebilir. Hak sahiplerine ait detaylar ve hissedarlar kamu sicilinin bir parçası değildir, kamu sicili tamamen gizlilik sağlar.

Gizlilik Faktörleri

 • Şirket tarafından tutulan hisse sicili yalnızca bir hissedar tarafından incelenebilir
 • Hesapların veya yıllık gelirlerin dosyalanma gereği yoktur.
 • Memorandum ve Şirket Esas Sözleşmesi dışında kamu siciline ibraz gereksinimi yoktur.

Toplantı gereksinimleri

Şirketin hissedar veya müdürlerinin yıllık genel kurul toplantı yapması zorunlu tutulmaz. Bununla beraber, eğer toplantılar düzenlenirse, bunlar dünyanın herhangi bir yerinde, telefon, e-posta veya diğer elektronik yöntemler kullanılarak vekaleten yapılabilir. Geçirilen her karar, farklı tarihlerde veya farklı yetki alanlarında imzalanmalarına bakmaksızın geçerlidir.

Yıllık Denetim ve Mali Gereksinimler

Panama’da iş kurmak isteyenler, gelir eğer Panamalı olmayan kaynaklardan geliyorsa, mali gereksinim bulunmadığını bilmelidir. Mali tablo veya yıllık kazanç tabloları hazırlama veya tutma gereksinimi yoktur. Eğer müdürler bu hesapların tutulmasına karar verirse bu dünyanın herhangi bir yerinde yapılabilir.

Hisseli Sermaye Gereksinimleri

 • Panama’da iş kurmak için standart kayıtlı hisseli sermaye 10.000 ABD $’dır.
 • Hisseli sermaye genellikle 100 $’lık 100 adet, oy imtiyazlı adi hisse senedine veya nominal değersiz 500 adet oy imtiyazlı adi hisse senedine bölünür. En düşük ihraç edilen sermaye, bir hissedir.
 • Hisseli sermayenin şirket kurulumundan önce bir banka hesabına ödenmesi gereği bulunmaz.
 • Sermaye herhangi bir para biriminde ifade edilebilir.
 • En düşük ihraç edilen hisseli sermaye, bir nominal değersiz hisse veya bir nominal değerli hissedir.

Lütfen yukarıdaki Bilgi ve belgelerin, seçilen yasal yapı, değişkenlik dolayı ve yetki alanına göre değişebileceğini unutmayın.

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?