fbpx
united-states

Amerikada Şirket Kurmak | C Şirketleri (Anonim veya Limited)

Amerika da iş kurmak için C Şirketleri tercih edilebilir, bu tür şirketlerin sahipliğinde kısıtlama bulunmaz. C Şirketi, diğer birçok türden daha fazla başlangıç maliyeti gerektiren karmaşık bir işletme yapısıdır. Bir şirket, şirkette hisselere sahip olan kendi sahiplerinden ayrı bir tüzel kişidir. Şirketler kar amaçlı ya da kar amacı gütmeyen şekillerde yaratılabilir ve diğer yapılara göre daha fazla lisans bedellerine ve devlet düzenlemelerine tabi olur. Karlar hem kurumsal seviyede vergilendirilir, hem de hissedarlara dağıtıldıktan sonra bir kez daha vergilendirilir.


S Şirketlerinin hissedarları ABD vatandaşı/yerlisi olmalıdır. Amerika da iş kurmak için S Şirketlerinde 100 hissedardan fazlasına izin verilmez.


Milli Gelirler İdaresi (IRS) Ticaret Şirketleri’ni, onların nasıl vergilendirilmeyi tercih ettiğine göre sınıflandırır, Amerika da iş kurmak için iki tür Ticaret Şirketi bulunur:

 • İsmini vergi hukukunun C Altbölümünden alan C Şirketleri veya
 • İsmini vergi hukukunun S Altbölümünden alan S Şirketleri

Ticaret Şirketleri diğer ticari yapılara göre daha karmaşıktır. Şirketler maliyetli yönetim bedelleri, karmaşık vergi ve yasal gereksiminlere sahip olmaya meyillidir. Amerika da iş kurmak için bu gibi durumlar sebebiyle Ticari Şirketler genellikle, yerleşik ve birçok çalışanı olan daha büyük firmalara önerilir.

C Şirketinin Özellikleri

 • Eyalet seviyesinde şirket kurulumu
 • Hissedarlardan ayrı ve bağımsız bir oluşum olarak muamele görmesi
 • Şirketler, hisse teklifleri aracılığıyla işlemlerde sahiplik hisselerini satma özelliği sunar
 • Hissedarlar Ticaret Şirketi’nin sahipleridir
 • Amerika da iş kurmak için birçok eyalet tek bir kişinin müdür, hissedar ve yetkili gibi, bütün yetkileri elinde bulundurmasına izin verir, bunun adı kapalı şirkettir.
 • C Şirketlerinin kendine ait bir vergi kimlik numarası vardır ve kendi vergilerini öderler
 • C Şirketlerinin, birçok diğer firmaya göre daha kapsamlı ve karmaşık vergi raporlama sorumluluğu bulunur

C Şirketlerinin Avantajları

1. Avantaj

Sınırlı Sorumluluk – Bir şirketin işletme borcu ve eylemleri için sorumluluk alma konusu olduğunda, hissedarların kişisel varlıkları korunur. Hissedarlar genellikle yalnızca şirket hisselerine yaptıkları yatırımdan sorumlu tutulur.

2. Avantaj

Sermaye Üretme Özelliği – Ticaret Şirketleri, işleri için sermaye oluşturma konusunda avantaja sahiptir, çünkü hisse satışı aracılığıyla kaynak toplama özelliği bulunur.

3. Avantaj

Kurumsal Vergi İşlemi – Ticaret Şirketleri’nin vergileri, sahiplerinden ayrı olarak belgelenir. Bir şirketin sahipleri yalnızca onlara maaş, bonus ve kar payı şeklinde ödenen kurumsal karlar için vergi öder; bunun yanında, diğer bütün ilave karlar, kurumsal vergi oranıyla ödüllendirilir, bu da genellikle kişisel gelir vergisi oranından düşük olur.

4. Avantaj

Potansiyel Çalışanlar İçin Caziptir – Ticaret Şirketleri genellikle hem yüksek kaliteli hem de motive çalışanlara cazip gelir ve onları işe alabilir, çünkü rekabetçi faydalar ve hisse seçenekleri aracılığyla kısmi sahiplik potansiyelleri sunar

C Şirketlerinin Dezavantajları

1. Dezavantaj

Zaman ve Para – Ticaret şirketleri, başlangıcı ve idaresi hem masraflı hem de zaman alıcı girişimlerdir. Şirketin kurulumu, çoğu diğer yapıda gerekmeyen başlangıç işlemleri, operasyon ve vergi maaliyetlerini gerektirir.

2. Dezavantaj

Çifte Vergilendirme – Bazı durumlarda şirketler iki defa vergilendirilir. İlki şirket kara geçtiğinde ve sonra kar payları hissedarlara ödendiğinde.

3. Dezavantaj

Ekstra Evrak İşleri – Ticari şirketler federal, eyalet ve bazı durumlarda yerel makamlar tarafından yüksek seviyede düzenlendiği için, fazladan evrak işleri ve kayıt tutma zorunlulukları bu oluşumla ilişkilendirilir.

Hissedarlar

Amerikada şirket kurmak kapsamında hissedarlar, kurumsal formaliteler gözlemlendiği sürece, kişisel olarak kurumsal zorunluluklar için sorumlu tutulmaz. Bu gibi formaliteler şirketin hissedarlarında ayrı bir tüzel kişi olduğunun kanıtını sunar. Bu yapılamadığı taktirde ise, hissedarlar şirketin borçlarından sorumlu tutulabilir. Kurumsal formaliteler arasında şunlar bulunur:

 • Hisse sertifikalarının ihracı
 • Yıllık Toplantıların düzenlenmesi
 • Toplantıların tutanaklarının kaydı
 • Müdürlerin seçimi

C Şirket Kurulumu

Bir Ticari Şirket, Amerikada şirket kurmak istendiğinde, kayıt olduğu eyaletin yasaları kapsamında kurulur. Şirketler için yasal isminiz, eyalet resmi makamına kayıt ettirdiğiniz isimdir. Eyalet yasaları birbirinden farklı olabilirr, ancak şirketler, ticari isimlerinin sonuna Corporation, Incorporated veya Limited eklemelidir.

C Şirketlerin Nasıl Vergilendirilir

Amerika da iş kurmak dendiğinde, şirketlerin federal, eyalet ve bazı durumlarda yerel vergiler ödemesi gerekir. İşletmelerin Mali Gelirler İdaresi’ne (IRS), eyalet ve yerel gelir dairelerine kayıt yaptırması ve bir vergi kimlik numarası ya da izin alması gerekir. Bir şirket kurduğunuzda, ayrı bir vergi ödeyen oluşum yaratmış olursunuz, olağan şirketler ‘C Şirketleri’ olarak adlandırılır, çünkü şirketleri ve hissedarlarını etkileyen genel vergi kuralları Milli Gelirler Yasası’nın 1. Bölümünün C Altölümünde bulunur.

Tek maliklerin ve ortaklıkların aksine, şirketler karları üzerinden gelir vergisi öder. Bazı durumlarda, şirketler iki defa vergilendirilir; ilki şirket kara geçtiğinde ve sonra kar payları hissedarlara ödendiğinde onların kişisel vergi iadelerinde. Aynı zamanda çalışan olan hissedarlar, ayrıca maaşları üzerinden gelir vergisi öder.

.

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?