fbpx
Macaristan vergi sistemi 1

Macaristan Vergi Sistemi

  • Macaristan vergi sistemi dahilinde, yerel şirketler dünya çapındaki geliri üzerinden vergilendirilir. Yerel olmayan şirketler ise Macaristan vergi sistemi dahilinde yalnızca Macaristan kaynaklı gelirlerinin vergisini öder. Vergi mükellefleri, Macaristan kanunu kapsamında kurulduysa ya da (1 Ocak 2005’ten itibaren) Macaristan’dan kontrol ediliyor veya yönetiliyorsa, vergi amaçları kapsamında yerli muamelesi görür. Macaristan vergi sistemi dahilinde vergi %16’lık sabit oranda alınır. Macar offshore şirketlerin karına uygulanan %4’lük özel oran 31 Aralık 2005’te yürürlükten kaldırılmıştır. 1 Ocak 2006’den itibare, 5m HUF miktarına yani yaklaşık 1.8 milyon USD kadar olan vergilendirilebilir gelir, %10 gibi daha düşük bir vergi oranına
  • Kurumlar vergisi, bir şirketin ticari karları üzerine uygulanır ve belli kalemler ile düzenlenir. Normal ticari harcamalar vergilendirilebilir geliri hesaplarken genellikle düşülebilir.
  • Sermaye kazançları, ticari karın bir bölümü olarak %10-19 oranında vergilendirilir; bununla beraber eğer katılım muafiyeti durumu varsa, bir vergi borcu ortaya çıkmaz. Anlaşmalı olmayan bir ülkede yerleşik bir hissedar tarafından bir Macar emlak şirketindeki hisselerin satışıyla oluşturulan sermaye kazançları, %19 oranında vergilendirilir. Uygulanabilen belirli anlaşmanın koşullarına bağlı olarak vergilendirme anlaşmalı bir ülkenin yerlisine de uygulanabilir.
  • Yerli olmayan bir tüzel kişiye ödenen kar paylarında stopaj vergisi yoktur. Macaristan vergi sistemi dahilinde yerli olmayan bir bireye ödenen kar payları, oran uygulanabilir bir vergi anlaşması kapsamında düşürülmüyorsa, %15 oranında stopaj vergisine tabiidir.
  • Bir tüzel kişiye ödenen faizde stopaj vergisi bulunmaz. Bir bireye ödenen faiz, oran uygulanabilir bir vergi anlaşması kapsamında düşürülmüyorsa, %15 oranında stopaj vergisine tabiidir.
  • Bir tüzel kişiye ödenen işletme paylarında stopaj vergisi bulunmaz. Bir bireye ödenen işletme payları, oran uygulanabilir bir vergi anlaşması kapsamında düşürülmüyorsa, %15 oranında stopaj vergisine tabiidir.
  • Standart KDV oranı %27’dir, indirilmiş oranlar %18 ve %5’tir. KDV yerli mal ve hizmetlerin temininden ve ithal etme işlemlerinden alınır.

Denetim ve Mali Tablolar

Macar şirketlerinin kanuna uygun olarak tutulan ön muhasebe kayıtlarını temel alan ve şirketin faaliyetlerini, varlıklarını ve mali durumunu gösteren bir rapor hazırlama zorunluluğu vardır.

Yasal bir denetçinin şu durumlarda atanması gerekir:

  • Eğer bir Kft. şirketinin kayıtlı sermayesi 50 milyon HUF’i aşıyorsa veya yalnızca tek bir tescilli sahibi varsa;
  • Eğer şirketin toplam net geliri iki yıllık ortalamada 50 milyon HUF’i aşıyosa;
  • Kanun gerektiriyorsa (sigorta şirketleri, bankalar, vs.)

Bir denetçi olarak atanabilmek için bir birey ya da denetim şirketinin tescilli muhasebeciler listesine kayıtlı olması gerekir. Denetçinin ismi Şirket Esas Sözleşmesi’nde bulunmalıdır ve beş yıldan daha uzun bir süre için atanamaz

Lütfen yukarıdaki Bilgi ve belgelerin, seçilen yasal yapı, değişkenlik dolayı ve yetki alanına göre değişebileceğini unutmayın.

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?