fbpx
kıbrıs'ta şirket kurmak 1

Kıbrıs'ta şirket kurmak için Mevzuat ve Gereksinimler

Kıbrıs’ta Şirket Kurmak İçin Önemli Maddeler

 • Zaman – kıbrıs’ta şirket kurmak yalnızca 5 gün alır
 • Müdürler – kıbrıs’ta şirket kurmak için herhangi bir uyruktan ve yalnızca tek bir müdür yeterlidir
 • Hissedarlar – Herhangi bir uyruktan, yalnızca tek bir hissedar gereği bulunur
 • Hisseli Sermaye – kıbrıs şirket kurma için hisseli sermaye gereksinimi yalnızca 1.708 €’dur.
 • Vergi- Düşük şirket kurma vergisi
 • Vergi – Kar payında vergi yoktur ve menkul değer satışında Sermaye Kazancı Vergisi bulunmaz
 • Her Kıbrıs şirketi bir şirket sekreteri atamalıdır, gerekirse bunu sizin için ayarlayabiliriz.
 • Diğer ülkelerle yapılmış 40’tan fazla çifte vergilendirme anlaşması vardır.
 • Destek – önceki deneyimlerimizi kullanarak, size şirket kurulum sürecinin her adımında rehberlik edeceğiz.

Kıbrıs’ta Şirket Kurmak için Sizden Aşağıdakileri Talep Ediyoruz

 • Şirket adınız
 • Tüm müdürlerin tam adı, doğum tarihi, adresi ve uyruğu
 • Tüm hissedarların tam adı ve adresi
 • Ana aktiviteleri belirten şirket amaçları
 • Sermaye miktarı ve her bir hissedar tarafından alınmış hisse adedi

Kıbrıs’ta Şirket Kurmak İçin Temin Etmeniz Gereken Belgeler

 • Kimlik belgesi (pasaport, nüfus cüzdanı, fotoğraflı ehliyet)
 • İkamet adresine dair kanıtlar (tarihi son üç aya ait olmak üzere gaz/elektrik faturası veya banka/kredi kartı ekstresi)

Şirket Merkezi Gereksinimleri

Kıbrıs’ta şirket kurmak isteyenler, tüm Limited Şirketlerin bir kayıtlı temsilcisi ve şirket merkezi olması gerektiğini bilmelidir. Şirket merkezi, şirket belgelerinin yasal olarak sunulduğu yerdir ve Kıbrıs’ta fiziksel bir adres olmalıdır. Bu Standart Şirket Kurulum Paketimizdeki hizmetlere dahildir.

Yıllık Finansal ve Mali Kazanç Gereksinimleri

Bir Kıbrıs Şirketi, denetlenmiş mali durum tablolarını, yerel vergi makamlarına ve Şirket Sicil Memurluğu’na sunmalıdır. Kıbrıs’ta şirket kurmak için Şirketler Hukuku, bir Kıbrıs Şirketi’nin Uluslararası Muhasebe Standartları’na uygun, düzgün muhasebe kayıtları tutmasını talep eder. İlk raporlama dönemi, şirket kurulumundan sonra en geç 18 ay içinde olabilir ve bundan sonra mali durum tabloları yıllık olarak hazırlanmalıdır. Bir Kıbrıs denetçisinin atanması gereklidir.

Hisseli Sermaye Gereksinimleri

 • Kıbrıs’ta şirket kurmak için hisseler Kıbrıs’ın para birimi olan Euro ile ifade edilmelidir. Eski şirketlerde Kıbrıs Pound’uyla ifade edilen hisseler bulunabilir.
 • Yazılı bir değeri olan tek bir hisse tamamen ödenmiş olmalıdır.
 • Hisse tipleri, kayıtlı değerle isim yazılı hisse senetleri, imtiyazlı hisse senetleri, ödenebilir hisse senetleri ve oy hakkı olmayan hisse senetleri olabilir.
 • Şirket, izin verilmiş hisseli sermayeye dayalı olarak küçük bir damga vergisi öder.
 • Kıbrıs’ta şirket kurmak için standart bir hisseli sermaye yoktur, ancak bir Kıbrıs IBC’e izin verilen en düşüğü, ihraç edilmiş ve tamamı ödenmiş olmak üzere 1.708 €’dur. Bu Kıbrıs’ta bir ofis kurmayı tercih etmeyen şirketler içindir.

Kıbrıs Şirketleri’nin Sabit Yıllık Devlet Harcı – 350 €

Kısa bir süre önce, Kıbrıs Devlet Yönetimi, Kıbrıs Şirketleri’nin yıllık sabit 350 Euro’luk bir harcı Şirketler Sicil Memurluğu’na ödemesini gerektiren yeni bir yasayı devreye soktu. Şirket grupları için ödenmesi gereken toplam harcın üst limiti 20.000 Euro.

Bu harcın son ödeme tarihi 2013’ten bu yana 30 Haziran’dır.

Harç zamanında ödenmez fakat, son ödeme tarihinden itibaren 2 ay içinde ödenirse, %10’luk bir cezası vardır. Eğer son ödenme tarihinden itibaren 5 ay içinde ödenirse ceza %30 olur. Eğer harç son ödenme tarihinden 5 ay sonra da ödenmemişse Şirketler Sicil Memurluğu, şirketi Sicil’den siler. Harç zamanında ödenmediğinde bunun bir cezası vardır.

Ödenecek miktarlar aşağıdaki gibidir:

 • 30 Haziran’da ödenirse 350 €
 • 1 Temmuz – 31 Ağustos arasında ödenirse 385 €
 • 1 Eylül – 30 Kasım arasında ödenirse 490 €
 • 30 Kasım’dan sonra 2 yıl içinde ödenirse 500 €
 • İki yıldan sonra ödenirse 750 €

Vekil Hizmetleri

Eğer silinme tarihinden sonra 2 yıl içinde 500 Euro veya sonrasında 750 Euro harç ödenirse, şirket Sicil’e yeniden kaydedilir.

Çifte Vergilendirme Anlaşmaları’ndan faydalanmak için Kıbrıs’ta yerleşik bir müdür seçilmesi önerilir.

Kıbrıs’ta şirket kurmak için vekil hissedarlara izin verilir ve anonimliğiniz vekil hissedar hizmetimizi kullanarak sağlanabilir.

Politik Yapı

Önceden İngilizler tarafından yönetilen Kıbrıs, 1960’ta bağımsız bir Cumhuriyet oldu. Politik sistemi batılı demokrasilere göre modellenmiştir. Kıbrıs’ta Başkanlık Sistemi bulunur. Başkan, Devletin Reisidir ve beş yıllık bir hizmet süresi için seçilir.

Hukuk sistemi Birleşik Krallık’ınkini temel alır ve işle ilgili konuları düzenleyen tüm yasalar ve prosedürler İngiliz Hukuku’na dayanır. Kanunların çoğu Yunanca yazılıp daha sonra resmi olarak İngilizce’ye çevrilir. Yunanca, İngilizce ve Türkçe Kıbrıs’ın resmi dilleridir. İngilizce özellikle ticaret ve devlet sektörlerinde yaygın bir şekilde konuşulur ve anlaşılır.

Ticari Kısıtlamalar

Bir şirket, özel izin alınmaksızın banka ve sigorta işlerini üstlenemez veya kamuya mali hizmet sunamaz. Ayrıca, Kıbrıs’ta bulunan yerel bireyler veya şirketlerle, şirket binasının bakımı, bankacılık ve profesyonel hizmetlerle ilgili olanların haricinde iş yapamaz.

Şirketin Güçleri

Bir Kıbrıs şirketinin güçleri ve amaçları, Şirket Kuruluş Sözlemesi dahilinde yer alır ve kesin olmaları gerekir.

İsim Kısıtlamaları

Kıbrıs’ta şirket kurmak için isimler Yunanca veya Latin alfabesi kullanan herhangi bir dilde seçilebilir, bunula beraber Sicil Memuru’na Yunanca veya İngilizce bir tercümesi sunulmalıdır ve ismin sakıncalı olarak değerlendirilmemesi gerekir. Şimdi sıralayacağımız isimler veya türevleri: banka, tröst, yapı kooperatifi, sigorta, teminat, reasürans, bunların yabancı dillerdeki karşılıkları veya Sicil Memuru’nun bu sayılanlarla bağlantılı olabileceğini düşündüğü herhangi bir isim sakıncalı olarak değerlendirilir.

Döviz Denetlemesi

Kıbrıs Merkez Bankası, Döviz Denetlemezi Kanunu kapsamında, döviz denetlemesi yapabilmek için tek yetkili kurumdur. Merkez Bankası’nın onayı, her yerleşik olmayan kişinin bir hissedar olabilmesi veya bir offshore şirkette her hisse aktarımı için gereklidir. Bu onay her zaman Merkez Bankası tarafından, ya offshore şirketine ya da iyi niyet durumlarında taşımacılık şirketlerine verilir. Hisselerin yararlanma hakkı sahiplerinin, kredibilitesi, mali karakteri, saygınlığı ve ticari dürüstlüğü için banka referansları gerekmektedir.

Banka, Döviz Denetlemesi onayının alınabilmesi için aşağıdaki şartları koşar:

 • Şirketin hisseleri doğrudan veya dolaylı olarak, yalnızca yabancı uyruklu kişilere ait olmalıdır.
 • Şirketin amaçları Kıbrıs’ın dışıyla sınırlı olmalıdır.
 • Şirket, yerleşik olmayan bir şirket olarak değerlendirilecektir.
 • Şirket gelirini dış ülkelerden, ya taşınmaz mülk, telif hakları, komisyonlar, sermayenin tahvil yatırımları, hisse senetleri, teminatsız tahviller veya borçlar şeklinde ya da herhangi bir işin gelirleri şeklinde kazanmış olmalıdır.
 • Şirket yerel kaynaklardan herhangi bir finansman almayacaktır.
 • Şirket bilanço tablosunun ve kar & zarar hesaplarının kopyalarını düzenli olarak sunmalıdır.
 • İzinli ve tamamı ödenmiş en düşük sermaye en az 1000 € olmalıdır.

Avrupa KDV Numarası

Şirketiniz için Avrupa KDV numarası edinmek kolaydır ve bunun için Kıbrıs’ı ziyaret etmeniz gerekmez. Tek yapılması gereken, Avrupa’yla ticari eylemlerin başladığını kanıtlayan bilgiyi sunmaktır.

Lütfen yukarıdaki Bilgi ve belgelerin, seçilen yasal yapı, değişkenlik dolayı ve yetki alanına göre değişebileceğini unutmayın.

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?