fbpx
Singapur’da işyeri kurmak 1

Karadağ'da Şirket Kurulumu Hakkında Önemli Notlar

Ticari Kuruluşlar

Bir girişimcinin Karadağ’da kurabileceği birkaç şirket türü vardır bunlar: şahıs işletmesi (şirketi), genel ortaklık, limited ortaklık, limited şirket ve anonim şirkettir. Karadağ’daki şirket kayıt uzmanlarımız, bir şirket türü seçmenize ve Karadağ Merkez Kayıt Bürosuna kayıt yaptırmanıza yardımcı olabilirler.

Limited Şirket Kuruluşu (En Uygun Olanı)

Limited şirketi (Drutvo s ogranienom odgovornou) kurulum açısından uygun prosedürleri olduğu için Karadağ’da kurulabilecek en yaygın şirket biçimidir. Asgari(minimum) sermaye olarak sadece 1 Euro gerekmektedir ve şirket en az bir ortak (hissedar) tarafından kurulabilir. Ancak ortakların (hissedarların) sayısı 30’u geçmemelidir. Şirket sermayesi 25.000 Euro’yu aşması durumunda şirket birkaç farklı prosedürden sonra bir anonim şirket olarak yeniden örgütlenebilmektedir. Ayrıca, Yönetici sayısı sadece bir kişi olmalıdır.

Anonim Şirket

Anonim şirket (Akcionarsko drutvo) yüksek sermaye yatırımcıları için tasarlanmış bir iş türüdür. A.D’nin asgari (minimum) sermayesi nakit olarak ödenmesi gereken 25.000 Euro’dur. Kararlar, Yönetim Kurulu’nun yönetim organı olarak atanan ortakların (hissedarlar) oluşturduğu Genel Kurul tarafından alınır. Ayrıca, her yıl şirket kayıt defterlerini kontrol etmek için bir denetçinin de olması gerekmektedir. Karadağ’daki şirket kurma uzmanlarımız size anonim şirket kurma hakkında daha fazla bilgi verebilirler.

Şahıs İşletmesi (Şirketi)

Şahıs işletmesi (şirketi) Karadağ’da bir işletmenin alabileceği en küçük işletme biçimidir. Herhangi bir asgari(minimum) sermaye gerektirmez ve şirketin borçlarını ödeyememesi durumunda girişimcinin şahsi mülkleri korunmaz.

Genel Ortaklık Şirketi

Genel ortaklık (Ortako drutvo) asgari bir sermaye gerektirmez ve zorunlu olmamakla beraber Ticaret Mahkemesinin Merkez Kayıt Bürosuna kayıt olunabilir. Kayıt durumu şunları içermelidir: Ortaklık şirketinin adı, ortakların adları ve adresleri. Ayrıca zorunlu olmamakla birlikte bir şirket sözleşmesi de imzalanabilir. Tüm ortaklar şirketin borçlarından sorumludur ve Şirket Ana Sözleşmesi’nde belirtilen süre dolduğunda, ortaklardan birinin ölümü veya iflası durumunda ortaklık feshedilebilir.

Sınırlı Sorumlu Ortaklık (Komandit)

Sınırlı sorumlu ortaklık (Komanditno drutvo) iki tarafın anlaşmasıyla kurulur: genel ortaklar ve sınırlı ortaklar. Genel ortaklar, şirketin borçlarından, gizli (sessiz) ortaklardan farklı olarak yatırılan sermaye miktarı limitinden sorumludur. Sınırlı ortakların karar yetkisi yoktur ve ortaklığın feshedilmesini talep edemezler. Ayrıca, üçüncü bir tarafın ortaklığın bir parçası olması durumunda sınırlı ortağın onayına gerek duyulmaz.
Sınırlı bir ortaklığın sona ermesi sınırlı ortağın ölümü veya iflasında gerçekleşemez.
Ayrıca yabancı şirketler Karadağ’da bir şube veya iştirakler açarak burada iş yapabilirler. Bu iş formları farklı özelliklere sahiptir ve Karadağ’daki şirket kayıt (tescil) danışmanlarımız size bu konuda daha fazla bilgi verebilirler.
Karadağ’daki işiniz için seçtiğiniz şirket türü ne olursa olsun yerel acentelerimiz(temsilcilerimiz) ülkede bir şirket kurarken gereken tüm idari ve yasal hususlarda size yardımcı olmaya hazırlar. Özel teklifler için Karadağ’daki şirket kayıt uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Yabancı Yatırım

Karadağ iş odaklı ekonomik sistemi ve düşük kurumlar vergisi oranı nedeniyle yatırım için önemli bir çekim alanı olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca Karadağ mali istikrara ve büyük bir ekonomik özgürlüğe de sahiptir. Bununla birlikte yolsuzluk, yargının siyasallaşması, organize suçlar, güvenilir olmayan bir tapu sicili ve ağır bürokrasi Doğrudan Yabancı Yatırımları (DYY)’nın önündeki en büyük engellerdendir. Yerli ve yabancı şirketler Karadağ’da eşit muamele görmektedir. Yabancı şirketler yerli bir şirketin % 100’üne sahip olabilirler ayrıca kârları ve temettüleri (kâr payı) kısıtlama olmaksızın geri iade edilebilmektedir. 2018 Dünya Bankası İş Yapma Endeksi’ne (9. sırada) göre ülke, iş yapma kolaylığı açısından 190 ekonomiden 42. sırada yer almaktadır.
Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) büyük bir kısmını çeken sektörler turizm, emlak, enerji, telekomünikasyon, bankacılık ve inşaattır. Karadağ’ın en büyük yabancı yatırımcıları Rusya, İtalya, Kıbrıs, Danimarka, Macaristan ve Sırbistan’dır.

Kambiyo (Döviz Kontrolü)

Kambiyo (Döviz kontrolü) uygulanmamaktadır.

Transfer Fiyatlandırması

İlişkili taraflar arasındaki (tanımlandığı gibi) işlemler, emsallerine uygun olmalıdır. Transfer fiyatlandırması için karşılaştırılabilir kontrol dışı fiyat yöntemi kullanılabilir ancak doğrudan karşılaştırılabilir olmadığında, vergi mükellefi, maliyet artı veya yeniden satış fiyatı yöntemini kullanabilirler.

Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması

Karadağ çeşitli ülkelerle beraber gelir vergisi ve mülkiyet konusunu içeren 42 anlaşmayı imzaladı. Şu anda bunların 36’sı yürürlükteyken, 6’sı ise beklemededir.

Lütfen yukarıdaki Bilgiler, seçilen yasal yapı, değişkenlik dolayı ve yetki alanına göre değişebileceğini unutmayın.

©2020 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?