fbpx
1

Karadağ'da Vergi Sistemi

Kurumlar Vergisi Oranı

Kurumlar Vergisi Oranı: Yurtiçi ve yurtdışı şirketlere uygulanan % 9’luk kurumlar vergisi oranı esas alınmaktadır.

Sürtaks (İlave vergi): Yok

Alternatif minimum vergi: Yok

Yurt Dışı vergilerin mahsubu (Yabancı vergi kredisi): Yabancı gelir vergisi olanlar için normal bir vergi kredisi mevcuttur. Kredi, Karadağ vergisinin yabancı kaynak kârlarına atfedilebilecek miktarıyla sınırlıdır.

Holding şirket yönetim şekli – Yok

Teşvikler – Azgelişmiş bölgelerde üretim faaliyetlerinde bulunan şirketlere sekiz yıllık vergi tatili (muafiyeti) verilir. Teşvik, tarım, ulaştırma, gemi inşaatı, çelik ve balıkçılık sektörlerinde geçerli değildir.

Diğer – Yerleşik olmayan (ikamet etmeyen) tarafından üretilen sermaye kazançları % 9 oranında stopaj vergisine tabidir bu durum ilgili gelir yerleşik (ikamet eden) bir tüzel kişilik tarafından yerleşik olmayan (ikamet etmeyen) birine ödendiğinde geçerlidir aksi takdirde kazançlar geçerli vergi uygulamasına göre vergilendirilir.

Kurumlar (işletmeler) üzerindeki diğer vergiler:

Sermaye vergisi – Yok

Bordro vergisi – Belediye yetkilileri çalışanlarının maaşında % 15’e varan oranda bir ilave vergi (sürtaks) koyma yetkisine sahiptir. Ayrıca, istihdam fonu katkı payları % 0.2 oranında brüt maaş üzerinden alınmaktadır.

Gayrimenkul (Taşınmaz) vergisi – Gayrimenkul vergisi mülkün mülkiyeti / kullanımı üzerinden % 0.25 ile % 1 arasında değişen oranlarda uygulanmaktadır. İnşaat şirketleri için belirli vergi muafiyetleri bulunmaktadır.

Sermaye kazançları – Sermaye kazançları vergiye tabi gelirlere dâhildir ve % 9’luk normal kurumlar vergisine tabidir. Sermaye kazançları vergi kurallarına uygun olarak hesaplanır ve sadece sermaye kayıplarına karşı mahsup edilebilir.

Zararlar – Vergi kayıpları (sermaye kayıpları dâhil) beş yıl süreyle ertelenebilir. Aktarılan (müdevver) zararlara müsaade edilmez.

Stopaj Vergileri

Temettüler (Kâr Payları)

Yurtdışında ikamet edenlere ödenen temettüler (kâr payı) üzerinden % 9 oranında stopaj vergisi alınır (bir vergi antlaşmasına göre oran düşürülmedikçe) ve bu oran yurt içinde ikamet edenlere ödenen temettüler (kâr payı) üzerinden ödenir. Yurtdışından alınan temettüler (kâr payı) vergilendirilebilir gelirlere dâhildir ancak yerleşik bir vergi mükellefi yabancı vergi ödemesi için vergi kredisi talep edebilir.

Faiz

Vergi anlaşması kapsamında oran düşürülmedikçe, yerleşik olmayan bir kuruluşa ödenen faiz üzerinden % 9 oranında stopaj vergisi alınır (yerleşik olmayan bir kişiye ödenen faiz için % 5 oran uygulanır).

İşletme Payları (Telif Ücretleri)

Yerleşik olmayan (ikamet etmeyen) kişiye ödenen feragatler vergi antlaşmasında belirlenen değerin altına düşmedikçe % 9 oranında stopaj vergilerine tabidir.
Karadağ’da Öne Çıkanlar 2018 Teknik servis ücretleri – Piyasa araştırması, danışmanlık ve denetim hizmetleri için yerleşik olmayan (ikamet etmeyen) bir kişiye ödenen hizmet ücretleri % 9 oranında stopaj vergisine tabidir.

Şube havale vergisi

Yok

Sosyal Sigorta Primleri (Sosyal Güvenlik Katkı Payları)

İşverenin, bir çalışanın maaşının % 10,3’üne karşılık gelen sosyal sigorta primlerinin ödenmesi gerekmektedir. Katkı payları emekli maaşı (% 5.5), sağlık (% 4.3) ve işsizliği (% 0,5) de içermektedir. Takvim yılı için katkıların (primlerin) tutarı en fazla 50.000 Euro’dur. Temel maaşlara ek olarak çalışanlara sağlanan avantajlar sosyal sigorta primlerinden muaftır.

Katma Değer Vergisi (KDV)

  • Vergilendirme işlemleri – Malların tedariki, hizmetlerin tedariki ve ithalatta K.D.V. uygulanmaktadır.
  • Faizler – Standart faiz oranı % 21 olarak belirlenmiştir. Belirli mal ve hizmetlerin tedarikinde % 7’lik bir indirim oranı uygulanmaktadır. İhracat sıfır faiz oranına sahiptir ve finansal(mali) hizmetler, arazi satışı vb. için bazı istisnalar uygulanmaktadır.
  • Kayıt (Tescil) – Vergi mükelleflerinin 18.000 Avroyu aşan gelirlerini K.D.V. uygulamaları için kayıt (tescil) yaptırmaları gerekmektedir.
  • Dosyalama ve masraf (ödeme) – K.D.V. iadesi aylık olarak yapılmalı ve bir önceki ay için ayın 15’ine kadar verginin ödenmesi gerekmektedir.

Dosyalama ve Masraf (ödeme)

  • Vergi yılı – Takvim yılı
  • Birleştirilmiş gelir vergi beyannamesi – Birleştirilmiş gelir vergi beyannamesine izin verilmez; her şirket için ayrı vergi beyannamesi gerekmektedir.
  • Dosyalama gereklilikleri – Vergi beyannamesinin yılsonu itibariyle ilk üç ay içinde yapılması gerekmektedir.
  • Para cezaları – Geç ödeme için günlük % 0.03 oranında ceza uygulanmaktadır.
  • Resmi kararlar – Yok

©2020 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?