fbpx
canada

Kanada da şirket kurmak | Şirket Kuruluşları için Mevzuat ve Gereksinimler

Kanada da Şirket Kurmak İçin Önemli Maddeler

 • Zamanlama – Şirketinizi kurmak için yalnızca 2 hafta süre
 • Yöneticiler – Kanada da şirket kurmak için herhangi bir uyruktan yalnızca tek bir yönetici gereklidir
 • İkamet – Bir yöneticinin ikamet izni olmalıdır
 • Hissedarlar – Herhangi bir uyruktan yalnızca tek bir hissedar gereği bulunur.
 • Destek – değerli deneyimlerimizi kullanarak size Kanada da şirket kurmak için gereken süreçte rehberlik ediyoruz.

Kanada da iş kurmak için sizden aşağıdakileri talep ediyoruz

 • Memorandum – şirket idaresi için kuralları belirler
 • Şirket idaresini, hissedarlarını ve yöneticilerini yönetecek kural ve düzenlemeler
 • Ofislerin Bildirimi – Şirketinizin gerekli ofislerinin, şirket merkezinin ve evrak dairesinin konumlarını bildirir
 • Kanada da şirket kurmak için federal bir şirket tercih ettiyseniz, Yöneticilerin Bildirimi tamamlanmış ve federal olarak onaylanmış NUANS raporu sunulmuş olmalıdır.
 • Yerel şirket kurulumlarında, her bir eyalete özel farklı belge gereksinimlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Kanada da şirket kurmak için Temin Etmeniz Gereken Belgeler

 • Kimlik ispatı (pasaport, nüfus cüzdanı, fotoğraflı ehliyet) veya pasaportunuzun noter onaylı bir kopyası
 • İkamet adresine dair kanıtlar (tarihi son üç aya ait olmak üzere gaz/elektrik faturası veya banka/kredi kartı ekstresi)
 • Banka’nın referans mektubunun orjinali veya onaylı kopyası (tarihi son 3 aya ait olmak üzere)
 • Hissedar ve / veya yöneticilerin tüzel kişi olması halinde, kurumsal belgelerin ve Şirket Faaliyet Belgesi’nin tam apostilli bir seti (1 yıldan uzun süredir tescilli olan firmalar için)

Şirket Merkezi Gereksinimleri

Kanada da şirket kurmak için şirketinize Kanada’da kayıtlı bir ofis seçmelisiniz

 • Bir şirketin kayıtlı ofisi, devlet dairesi kayıtları için o şirket tarafından resmi olarak tayin edilmiş yerdir. Şirket merkezi ticari veya ikametgah adresi olabilir.
 • Şirket merkezi normal şartlarda şirketin faaliyetlerini yürüttüğü asıl yerdir.

Yönetici Gereksinimleri

Kanada da şirket kurmak için şirketin yöneticilerinin kimler olacağına karar vermelisiniz.

 • Yöneticiler, şirketin işlerini uygulayacak ve şirket için tüm ana kararları verecek bireylerdir
 • Her şirketin en az bir yöneticisi olmalıdır, birkaç tane yönetici birden de bulunabilir.
 • Yalnızca bireyler yönetici olaiblir.
 • Federal bir şirketin yöneticilerinden en az %25’inin Kanada’da ikamet etmeleri geremektedir.
 • Kanada’da ikamet eden bir yönetici gereklidir (sağlanmaz). New Brunswick eyaleti,
 • Kanada’da ikamet etmeyen kişilerin de Kanada şirketi kurmasını kabul eder.
 • Yöneticiler aynı zamanda firmanın hissedar ve yetkilisi olabilir. Bu küçük şirketler için normaldir.
 • Her bir yönetici için şunları bilmeniz gerekmektedir: Tam ikamet adresleri, Kanada’da ikamet edip etmedikleri ve meslekleri.

Hissedar Gereksinimleri

Kanada da şirket kurmak için şirket hissedarlarının kim olacağını seçmelisiniz.

 • Hissedarlar şirketin hisselerini elinde bulunduran (diğer bir deyişle sahibi olan) kişi(ler)dir. Bir şirketin hisselerini kim elinde bulundurursa, esasen şirketin sahibi demektir.
 • Her özel şirketin en az bir hissedarı olması gerekir, birden fazla hissedar da (sayılarının 50’yi geçmemesi şartıyla) olabilir.

Yetkili Gereksinimleri

Kanada da şirket kurmak için şirketin yetililerinin kim olacağına karar vermeniz gerekir.

 • Yetkililer Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Sekreter ve Mali İşler Müdürü gibi bazı üst yönetim pozisyonlarında olan kişilerdir.
 • Bir şirket bir Genel Müdür ve bir Sekreter seçmelidir.
 • Yetkililer bir yetki ve pozisyondan fazlasını ellerinde bulundurabilir. Örneğin bir birey Genel Müdür, Sekreter ve Mali İşler Müdürü olabilir.
 • Yetkililer aynı zamanda yönetici ve hissedar olabilir. Aslında bu küçük firmalar için normaldir. Yetkililer için Kanada’da ikamet etme şartı yoktur.
 • Her bir yetkili için şunları bilmeniz gerekmektedir: tam ikamet adresleri ve meslekleri

Toplantı Gereksinimleri

Kanada da şirket kurmak için öncelikle yeni kurulmuş bir şirket, kurulumundan kısa bir süre sonra ilk yönetim kurulu toplantısını (organizasyonel toplantı adı verilir) düzenlemelidir. Bir organizasyonel toplantıdaki iş sırası genellikle yetkilileri atamak, hisse senedi çıkarmak, yönetmelikleri oluşturmak, ilk hissedarlar toplantısına kadar bir denetçi atamak ve banka işlemlerini gerçekleştirmektir. Hissedarların ilk yıllık toplantısı şirket kurulumunu takip eden 18 ay içerisinde talep edilmelidir. İlk toplantının ardından yöneticiler, son toplantısının üzerinden 15 ay, mali yılının bitimi üzerinden ise 6 aydan daha fazla geçmemiş olmak şartıyla, bir yıllık toplantı çağrısı yapmalıdır.

Yıllık Finansal Ve Mali Kazanç Gereksinimleri

Yıl Sonu Hesapları

Kanada da şirket kurmak için şirketin mali yıl sonunu seçmelisiniz.

 • Bir mali yıl, bir şirketin resmi muhasebe dönemi olarak kullandığı 12 aylık herhangi bir dönemdir. Mali yıl sonunun 31 Aralık olması gerekli değildir, ancak genellikle seçilen ayın son günüdür.
 • Şirketlerin mali yıl sonu olarak 31 Aralık tarihini seçmesi sıkça görülür. Bununla birlikte, eğer belli sebepleriniz varsa, bu tarihi değiştirebilirsiniz.

Muhasebecilerin Seçimi

Kanada da şirket kurmak için şirketin denetçi veya muhasebecilerini seçmelisiniz.

 • Özel bir şirketin hissedarları, herhangi bir mali yılın sonunda bir denetçi atamamayı tercih edebilir. Tüm hissedarların bu karar üzerinde anlaşması gerekir. Bu karar yalnızca bir sonraki yıllık toplantıya dek geçerli kalır; bu toplantıda şirket hissedarlarının gelecek mali yıl için bir denetçi seçmeme kararını bir kez daha vermeleri gerekir.

Lütfen yukarıdaki Bilgi ve belgelerin, seçilen yasal yapı, değişkenlik dolayı ve yetki alanına göre değişebileceğini unutmayın.

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?