fbpx
canada

Kanada da iş Kurmak | Şirket Kurulumunun Ardından

Kanada da iş Kurmak için deneyimlediğiniz süreçte, şirket kurulum belgenizi aldıktan sonra izlemeniz gereken genel adımları aşağıda özetledik. Bu aşamalar tamamlandığında, yeni şirketiniz ticaret yapmaya hazır olacak.

Kurumsal Tutanak Defteri
Kanada da iş Kurmak için yürürlükteki yasa bazı kurumsal kayıtların şirket merkezinde tutulması ve saklanmasını gerektirir. Kurumsal bir tutanak defteri ve şirket kuruluşu kaydı için hazırladığınız tüm belgelerin bir kopyası saklanmalıdır. Tutanak defteriniz ayrıca şu belgeleri de içerecektir:

 • Bir yöneticler kayıt listesi
 • Bir hissedarlar kayıt listesi
 • Bir senetler kayıt listesi
 • Tüm kurumsal yönetmelikler
 • Tüm şirket toplantılarının tutanakları
 • Devlete sunulmuş tüm formların bir kopyası

Kanada da iş Kurmak için gerçekleştirdiğiniz eylemlerin ardından oluşturacağınız bu kurumsal tutanak defteri, şirketin tüm belgelerine başvuru ve şirketin yürüttüğü tüm işlerin kaydını sunar – eksiksiz ve düzenli olması önemlidir.

Kurumsal Yönetmeliklerin, organizasyonel tutanakların tamamlanması ve hisse senedi çıkarılması

Kanada da iş kurmak için kurdğunuz şirketin organizasyonu kurumsal tutanak defterinde belgelenmelidir.

Kurumsal yönetmelikler, şirketin kendini nasıl yöneteceğini belirten, yetkililerinin hakları ve zorunluluklarının da dahil olduğu bir kurallar dizisidir.

Şirket organizasyonu şirket yönetici veya hissedarlarının yaptığı toplantıyla veya tüm yönetici ve hissedarlar tarafından imzalanan yazılı kararlarla elde edilir.

İlk toplantınızda şunları yapacaksınız:

 • Şirket kuruluş belgelerini resmen onaylama ve benimseme, kurumsal yönetmelikleri resmen onaylama ve benimseme
 • Yöneticileri seçme
 • Şirket yetkililerini atama
 • Hissedarlara hisse senedi çıkarma
 • Şirketinizi organize etmek için, tüm diğer organizasyonel kararları tesmen onaylama ve benimseme

Kanada da İş Kurmak︱Kurumsal bir Banka hesabının açılması

Kanada da iş kurmak için şirketinizin kendine ait kurumsal bir banka hesabı olmalıdır. Banka, Şirket Ana Sözleşmesi gibi bazı şirket kurulum belgelerinin kopyalarına gerek duyar ve bazı belli başlı banka işlemi kararlarının geçmesini ve belgelenmesini talep edebilir.

Şirketin, yerel satış vergileri toplama ve kaldırma için, İş Kazası Sigortası için, yerel İşveren Sağlık Vergisi için ve yerel ve belediyeyle ilgili diğer lisanslar için Yerel Satış Vergisi’ne (PST) kayıt yaptırması gerekebilir.

Hisse Sayısı

Kanada da iş kurmak için her hissedarın alacağı hisse sayısını seçmeniz gerekir.

Herhangi biri bir hisse sahibi olabilir ve bu bireyleri, şirketleri ve tröstleri kapsar. Hisseler bir sahiplik şeklidir ve alınıp satılabilir. Bununla beraber, bu haklar, Kanun’da, Şirket Sözleşmesi’nde, yönetmeliklerde, hissedar sözleşmelerinde, v.s. düzenlenmiş kısıtlamalara tabi olabilir. En önemli konu, gerçek sayı değil, her bir hissedara başlangıçta verilen hisse oranıdır. Örneğin eğer iki adet hissedar varsa ve her biri şirketin %50’lik payına sahipse, her bir hissedarın 10 hisse senedi mi yoksa 10 bin hisse senedi mi aldığına bakılmaz, çünkü her iki durumda da, her ikisi de hisselerin eşit payını alır. Genellikle, hisse senetleriyle ilgili üç tip hak bulunur; oy verme hakkı, temettü alma hakkı ve fesih durumunda, şirkette geri kalan sahipliğini alma hakkı. Bu haklar farklı tip ve sınıf hisse senetleri arasında bölünebilir. Normalde, Şirket Ana Sözleşmesi her bir sınıf için sınırsız sayıda hisse senedi verilebilmesini sağlar. Sınıflara isimler verilebilir (örneğin ortak, ayrıcalıklı, oy veremeyen) veya basit bir şekilde listelenebilir (örneğin A Sınıfı, B Sınıfı, C Sınıfı) Her özel şirketin en az bir hissedarı olmalıdır, birden fazla hissedarı da olabilir (ancak 50’den fazla olamaz) Her bir hissedarın tam ikamet adresi gereklidir.

Kanada da Şirket Kurmak İçin İşyeri Numaraları

Kanada da İş Kurmak için gerekenlerden biri de İşyeri Numarası – Business Number (BN)’dır. Bu, işyerinizi vergi amacına yönelik tamınlayan 15 haneli bir numaradır.

Kanada Gelir İdaresi’ne (CRA) kayıt yaptırdığınız, Mal ve Hizmet Vergisi / Düzenlenmiş Satış Vergisi’ne kayıt yaptırma veya kurumlar gelir vergisini belgeleme, gibi durumlarda size bir İşyeri Numarası verilecek.

İşyeri Numarası dört genel merkezi kayıt kuruluşu hesabını kapsar:

 • Kurumlar gelir vergisi
 • İthalat / İhracat
 • Bordro Kesintileri
 • Mal ve Hizmet Vergisi / Düzenlenmiş Satış Vergisi (GST/HST)

Önemli Üyarı

Kanada da iş kurmak için federal bir şirketi tercih etmenin bir avantajı da, hiçbir eyalette, başka bir firmanın sizinkiyle aynı isimde bir şirketi tescillemesine olanak olmamasıdır.

Lütfen yukarıdaki Bilgi ve belgelerin, seçilen yasal yapı, değişkenlik dolayı ve yetki alanına göre değişebileceğini unutmayın.

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?