fbpx
İsviçre Vergi Sistemi 1

İsviçre Vergi Sistemi

İsviçre Şirket Vergileri | İsviçre Vergi Sistemi

İsviçre’de şirket kurmak sürecinin vergilendirme aşamasında şirketler üç farklı kademeye tabi tutulur; federal, kantonal ve komünal. Verginin en büyük bölümü kantona gider. Bu durum, şiddetli bir vergi yarışına neden olmaktadır. İsviçre’de federal vergiler %8.5’lik sabit bir orana sahiptir. Öte yandan, kanton vergisi bölgeden bölgeye değişir. Zug ve Obwalden kantonlarında oranlar %4.5’in altına kadar düşebilmektedir.

Şirket, gelirlerinin yarısından fazlasını yurtdışından elde ederse vergi oranı %9’a yakın olur. Bu orandan faydalanabilmek için vergi yetkili makamlarına özel bir başvuru yapılması gerekir. Aksi takdirde, gelirlerinin çoğunu ülke içinden elde eden İsviçre’ye kayıtlı şirketler %13 ile %32 arasında değişen üç tür vergiye maruz kalır.


Bu vergi türleri:

  • Sermaye üzerinden kantonal ve belediye vergileri: Şirket kar elde ediyorsa %1.8; şirket kar elde etmiyorsa ‰ 2’dir. Bu vergi matrahına kantonal ve belediye ‘’ek vergileri’’ eklenir. Ek vergiler de yüzde olarak ifade edilebilir. Ancak, şirket 2008 ve 2011 yılları arasında kurulmuşsa ek vergilere tabi tutulmaz.
  • Kar üzerinden doğrudan federal vergi: Şirket gelirleri üzerindeki vergi oranı net gelir üzerinden %8.5’tir. Federal Vergi Mercii’nin uygulamaları doğrultusunda, vergi belirlenirken vergilendirilebilir kar daima en düşük yüzlük franglara yuvarlanır.

Katma Değer Vergisi (KDV) | İsviçre Vergi Sistemi

Başvuru yoluyla bir İsviçre KDV numarası alınabilir ve 100,000 İsviçre Frangı değerinde ciro yapılması durumunda zorunludur. İsviçre KDV oranı %8’dir.

Çifte Vergilendirme Anlaşmaları | İsviçre Vergi Sistemi

İsviçre, uluslararası standartlara uygun olarak, şuan 46 tanesi yürürlükte olan 53 Çifte Vergilendirme Anlaşması ve Kasım 2015 itibariyle 7 tanesi yürürlükte olan 10 Vergi Bilgi Değişimi Anlaşması imzalamıştır.
DİL. İsviçre, dört resmi dile sahiptir: doğu, kuzey ve merkezi Alman bölgesinde (Deutschschweiz) çoğunlukla Almanca (toplam nüfusun %63.5’i); Batı Fransız kısmında (la Romandie) Fransızca (%22.5); güney İtalyan bölgesinde (Svizzeraitaliana) İtalyanca ve üç dilli güneydoğu Graubünden kantonunda Romanşça (%0.5). Federal hükümet resmi dillerde iletişim kurmak mecburiyetindedir ve federal parlamentoda Almanca, Fransızca ve İtalyanca dilleri arasında simültane tercüme hizmeti sağlanmaktadır.

Lütfen yukarıdaki Bilgi ve belgelerin, seçilen yasal yapı, değişkenlik dolayı ve yetki alanına göre değişebileceğini unutmayın.

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?