fbpx
united-kingdom

İngiltere’de Özel Limited Şirket Kurmak için Mevzuat ve Gereksinimler

İngiltere’de Şirket Kurmak Önemli Maddeler

 • Zaman – İngiltere’de şirket kurmak yalnızca 1 gün alır
 • Müdürler – İngiltere’de şirket kurmak için, herhangi bir uyruktan yalnızca bir müdür gereklidir
 • Hissedarlar – yalnızca tek bir hissedar gereklidir
 • Hisseli Sermaye – minimum hisseli sermaye gereksinimi bulunmaz
 • Destek – deneyimlerimizden faydalanarak size İngiltere’de şirket kurmak sürecinin her adımında rehberlik edeceğiz
 • Şirketinizin yönetiminde gerekli bir İngiliz katılım zorunluluğu bulunmaz
 • Bir İngiliz Limited şirketi aracılığıyla ticaret yapmanın en önemli avantajı şirket hissedarlarının sınırlı sorumluluğudur.
 • İngiltere Limited Şirketinizi genellikle bir gün içinde kurabiliriz. İngiliz şirketleri Avrupa Birliği dahilinde en kolay ve en esnek şekilde kurulabilen şirketlerdir.
 • İngiltere’de şirket kurmak için İngiltere’yi ziyaret etme gereği bulunmaz.
 • İngiltere Limited Şirket kurulum standart paketimiz, şirketinizi kurmak ve düzgünce işler hale getirmek için gerekli tüm belgeleri içerir.

İngiltere’de şirket kurmak için aşağıdakileri talep ediyoruz

 • Şirket adınız
 • Tüm müdürlerin tam adı, doğum tarihi, adresi ve uyruğu
 • Tüm hissedarların tam adı ve adresi
 • Her bir hissedarın medeni haliyle ilgili bilgiler, varsa eşlerinin isimleri
 • İngiltere’de şirket kurmak için Temin Etmeniz Gereken Belgeler
 • Kimlik ispat eden belge (pasaport, nüfus cüzdanı, fotoğraflı ehliyet)
 • İkamet adresine dair kanıtlar (tarihi son üç aya ait olmak üzere gaz/elektrik faturası veya banka/kredi kartı ekstresi)
 • CV

Şirket Merkezi Gereksinimleri

 • İngiltere’de şirket kurmak için bir şirket merkezi adresi gerekir. Bu adres İngiltere veya Galler sınırları içerisinde olmalıdır.
 • İskoç (SC) & Kuzey İrlandalı (NI) şirketler Edinburgh veya Belfast’ta bulunan ayrı bir ofisten idare edilir ve şirket merkezlerinin bu ülkelerde bulunması gerekir.
 • Her iki konumun da aynı Şirketler Kanunu’na ve genel konularla ilgili aynı kural ile düzenlemelere tabii olmasına rağmen, Şirket Yasası’ndaki bir özellik, bir şirketin tescil yerinin bir konumdan bir diğerine taşınmasını önler.
 • İngiltere’den Galler’e taşınma veya tam tersi hakkında bir kısıtlama bulunmaz.
 • İngiltere’de şirket kurmak için İngiltere Şirket Sicil Kurumu’na kaydedilmiş şirket merkezi, İngiltere Şirket Sicil Kurumu’nun kendisi, Kamu Gelirleri İdaresi ve şirketle resmi temasa geçmek isteyen diğer taraflar gibi kaynaklardan gelecek yazışmalar için irtibat noktası görevi görür.
 • İngiltere’de şirket kurmak için genel bir posta kutusu adresi kullanılamaz. İngiltere Şirket Sicil Kurumu’nun resmi Posta Dairesi adres listesinde görünmeyen herhangi bir adresi reddedebileceği unutulmamalıdır.
 • İngiltere’de şirket kurmak için şirketlerin, müdürlerinden birinin ev adresinde sicile geçirilmesini önleyen bir sebep olmamakla beraber, bu genellikle şirket binası dışında iş görmeyen şirketler için yeterli olmaz.
 • İngiltere’de şirket kurmak için size bir şirket merkezi adresi temin edebiliriz ve eğer talep ederseniz ticari bir posta iletme hizmeti de bulunur.

Hissedar Gereksinimleri

 • Şirket sekreteriniz olarak görev alabiliriz.
 • Sekreter bir müdür olabilir
 • Sekreter bir tüzel kişi olabilir
 • Genellikle sekreter, şirketle ilgili yönetimsel konulardan sorumludur. İngiltere’de şirket kurmak isteyenler şirketin resmi tutanak defterlerini, yasal sicillerini tutmanın ve müdür değişiklikleri, yıllık gelir ile hesapların dosyalanması gibi, Şirket Sicil Kurumu’nun talep ettiği gerekli belgeleri hazırlayıp bildirmenin genellikle şirket sekreterinin yükümlülüğü olduğunu bilmelidir.
 • Sekreter müdürlere karşı sorumludur ve genellikle müdürleri, şirket yasasında olan ve şirketin yürütülmesini etkileyebilecek değişikliklerden haberdar etmesi beklenir.
  Sekreter gelirin Şirket Sicil Kurumu’na ibraz edilmemesiyle ilgili kişisel olarak sorumlu tutulabilse de, pratikte bu sorumluluğun sahibi genellikle müdürlerdir.
 • İngiltere’de şirket kurmak isteyenler için sekreterde uyruk ve ikamet kısıtlaması bulunmaz
  Bu rolün profesyonel bir yeterlikte doldurulması adına genellikle temsilci sekreterler atanabilir.

Genel Müdürler

 • İngiltere’de şirket kurmak için özel bir şirketin en az bir müdüre sahip olması gerekir – izin verilen müdür sayısında üst limit bulunmamaktadır.
 • Müdürler şirketin yönetiminden ve günlük operasyonundan sorumludur ve her zaman şirketin mali durumundan haber olma yükümlülükleri vardır.
 • Şirketler Kanunu müdürlerin yükümlülükleri ve yönetimleriyle ilgili katı kurallar koyar, bu nedenle böyle bir atamayı kabul etmeden önce bu kuralları incelemek faydalı olacaktır. Bir müdür görevi almak ciddi bir konudur ve şirketin faaliyetlerinden tamamiyle haberdar olmayacaksanız bunu yapmayı düşünmemenizi öneririz.
 • Şirket Yasası’nın hükümlerine her zaman sadık kalındığını garantilemek müdürlerin kişisel sorumluluğudur. Geliri Şirket Sicil Kurumu’na bildirmemek ve şirketten kaynaklanan diğer hukuk ihlalleri için şahsen sorumlu tutulabilirler.
 • İngiltere’de şirket kurmak için müdürlerin herhangi biri veya tümü, dünyanın herhangi bir yerinde ikamet edebilir ve herhangi bir uyruktan olabilir.

Şirket Sekreteri Gereksinimleri

 • Şirket sekreteriniz olarak görev alabiliriz.
 • Sekreter bir müdür olabilir
 • Sekreter bir tüzel kişi olabilir
 • Genellikle sekreter, şirketle ilgili yönetimsel konulardan sorumludur. İngiltere’de şirket kurmak isteyenler şirketin resmi tutanak defterlerini, yasal sicillerini tutmanın ve müdür değişiklikleri, yıllık gelir ile hesapların dosyalanması gibi, Şirket Sicil Kurumu’nun talep ettiği gerekli belgeleri hazırlayıp bildirmenin genellikle şirket sekreterinin yükümlülüğü olduğunu bilmelidir.
 • Sekreter müdürlere karşı sorumludur ve genellikle müdürleri, şirket yasasında olan ve şirketin yürütülmesini etkileyebilecek değişikliklerden haberdar etmesi beklenir.
 • Sekreter gelirin Şirket Sicil Kurumu’na ibraz edilmemesiyle ilgili kişisel olarak sorumlu tutulabilse de, pratikte bu sorumluluğun sahibi genellikle müdürlerdir.
 • İngiltere’de şirket kurmak isteyenler için sekreterde uyruk ve ikamet kısıtlaması bulunmaz
  Bu rolün profesyonel bir yeterlikte doldurulması adına genellikle temsilci sekreterler atanabilir.

Hisseli Sermaye Gereksinimleri

İngiltere’de şirket kurmak için, özel şirketlere yönelik yasal olarak en az veya en fazla hisseli sermaye miktarı bulunmaz. Artık sadece bir üye ile bir şirket oluşturmak mümkündür ve bu üyede sadece tek hisse senedi bulunabilir, ancak bu ender görülen bir durumdur. Hisseli sermaye genellikle 1.000 pound veya üzeridir.

Kurumsal Evrak Gereksinimleri

İngiltere’de şirket kurmak için, şirketin ismi, sicil numarası, şirketin kurulduğu ülke ve şirket merkezi adresi tüm iş mektuplarında, faturalarda, yazılı siparişlerde, e-postalarda, makbuzlarda ve ödeme taleplerinde gösterilmelidir. Bu bilgi aynı zamanda şirket merkezinde ve işlerin yürütüldüğü binada da gösterilmelidir.

Yıllık Denetim ve Mali Gereksinimleri

İngiltere Şirket Sicil Kurumu her yıl şirketin kayıtlı adresine, Şirket Sicil Kurumu’nun veritabanında tutulan bilgilerin detaylarını içeren bir “geri göndermeli” yıllık gelir formu gönderecektir. Bu form kontrol edilmeli ve uygun olan biçimde düzenlenmelidir. Güncel hisseli sermaye ve üyelerin detayları gibi gerekli her ek bilgi, formda gösterilen tarihten sonraki 28 gün içinde sunulmalı ve imzalı form Şirket Sicil Kurumu’na geri gönderilmelidir. Eğer geç kalınırsa, şirket, müdürleri ve sekreteri adli takibata karşı sorumlu olur.
İlk yıllık gelir, şirket kuruluşundan itibaren 12 ayı geçmeyen bir tarihte olmak üzere hazırlanmalıdır. Daha sonraki gelirlerde zaman aralığı 12 ayı geçmemelidir. Bir şirket bir denetçiye sahip olmalı ve hesaplar her yıl Şirket Sicil Kurumu’nda dosyalanmalıdır. Küçük şirketler kısaltılmış hesaplar hazırlayabilir ve denetlemeden muafiyet elde edebilir.

Lütfen yukarıdaki Bilgi ve belgelerin, seçilen yasal yapı, değişkenlik dolayı ve yetki alanına göre değişebileceğini unutmayın.

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?