fbpx
british-virgin-islands

İngiliz Virgin Adaları’nda iş kurmak için Mevzuat ve Gereksinimler

İngiliz Virgin Adaları’nda İş Kurmak İçin Önemli Maddeler

 • Süre – İngiliz Virgin Adaları’nda iş kurmak yalnızca 2-3 gün sürer.
 • Müdürler – İngiliz Virgin Adaları’nda iş kurmak için herhangi bir uyruktan, bir müdür gerekir.
 • Hissedarlar – herhangi bir uyruktan tek bir hissedar gereklidir.
 • Hisseli Sermaye – İngiliz Virgin Adaları’nda iş kurmak için en düşük hisseli sermaye gereksinimi bulunmaz.
 • Hesaplar – İngiliz Virgin Adaları’nda iş kurmak için hesapları veya mali durum tablolarını belgeleme gereği yoktur.
 • Vergi – bir IBC İngiliz Virgin Adaları dışında gerçekleşen gelir üzerindeki vergiden muaftır.
 • Şirket İsmi – Ltd, Inc, Corp veya SA ile bitmelidir.
 • Gizlilik – İngiliz Virgin Adaları’nda iş kurmak isteyenler müdürlerin ve hissedarların isimlerinin kamu arşivlerinde gözükmediğini bilmelidir.
 • Destek – önceki deneyimlerimizi kullanarak şirket kurma sürecinin her adımında size rehberlik edeceğiz.

İngiliz Virgin Adaları’nda iş kurmak | IBC kurulumu için sizden aşağıdakileri talep ediyoruz

 • Şirket adınız
 • Müdür/müdürlerin tam adı, doğum tarihi, adresi ve uyruğu
 • Hissedar/hissedarların tam adı ve adresi

İngiliz Virgin Adaları’nda için Temin Etmeniz Gereken Belgeler

 • Onaylı kimlik ispat eden belge (pasaport, milli kimlik kartı, fotoğraflı ehliyet)
 • İkamet adresine dair onaylı kanıtlar (tarihi son üç aya ait olmak üzere gaz/elektrik faturası veya banka/kredi kartı ekstresi)

Toplantı Gereksinimleri

İngiliz Virgin Adaları’nda iş kurmak için IBC şirketlerinin yıllık genel kurul toplantısı düzenlemek gibi bir yasal gereksinimleri bulunmaz. Şirket yönetim kurulu toplantıları herhangi bir yerde düzenlenebilir ve elektronik araçlarla gerçekleştirilebilir.

Şirket Merkezi Gereksinimleri

İngiliz Virgin Adaları’nda iş kurmak için tüm IBC’lerin bir kayıtlı temsilcisi ve bir şirket merkezi olması gerekir. Tüm belgelerin şirkete yasal olarak teslim edileceği şirket merkezi, İngiliz Virgin Adaları’nda fiziksel bir adres olmalıdır. Bir ofis ve uygun bir temsilci hizmetleri Standart Şirket Kurma Paketimize dahildir.

Hisseli Sermaye Gereksinimleri

İngiliz Virgin Adaları’nda iş kurmak için en düşük hisseli sermaye gereksinimi yoktur.
Hisseler nominal değerli veya nominal değersiz olarak ve herhangi bir para biriminde ihraç edilebilir.

Şirket Sözleşmesi

İngiliz Virgin Adaları’nda iş kurmak için her şirketin Yasa’ya uygun bir Şirket Kuruluş ve bir Şirket Esas Sözleşmesi olmalıdır. Memorandum ve sözleşme, şirketin anayasasına eşdeğerdir. Memorandum ve sözleşmelerin kapsadığı konular, şirketin iç yönetim prosedürlerini ve üyeleri ile arasındaki ilişkiyi de içerir.

Şirket Kuruluş ve bir Şirket Esas Sözleşmesi hisse senetlerinin ihraç edilme gereği bulunmadığını belirtebilir. Hisse senetleri, eğer istenirse yalnızca tek bir müdür tarafından imzalanabilir.

Yıllık Denetim ve Mali Gereksinimler

İngiliz Virgin Adaları’nda iş kurmak için denetlenmiş hesapları yetkili makamlara sunma gereksinimi yoktur, ayrıca İngiliz Virgin Adaları’nda katı raporlama gereksinimleri de bulunmaz. Bir IBC’nin mali durum tabloları veya şirket hesapları hazırlaması gerekmez. Şirket bu hesap ve kayıtları yalnızca, şirket müdürleri kendi kullanımları için gerekli görürse düzenlemelidir. Bunlar dünyanın herhangi bir yerinde saklanabilir. Bir IBC için yıllık gelirleri belgeleme gereği yoktur.

Müdürleri Listesi ve Hissedarlar Listesi’nin Şirket Merkezi’nde saklanma gereği yoktur. İngiliz Virgin Adaları’nda, en yüksek düzeyde gizlilik ve anonimlik bulunur, Kurumsal İlişkiler Sicil Memuru’na organizasyonel veya muhasebe bilgilerini sunma gereği yoktur.

Kamu arşivi için yalnızca Memorandum ve Sözleşme gereklidir. Müdürlerin, Hissedarların Listeleri ile İpotekler ve Borçlar isteğe bağlı olarak sunulabilir.

İngiliz Virgin Adaları 2004 Tarihli Ticaret Şirketleri Yasası

İngiliz Virgin Adaları’nda şirket kurmak isteyenler, 1984 tarihli Uluslararası Ticaret Şirketleri Yasası’nın yerine geçen İngiliz Virgin Adaları 2004 Tarihli Ticaret Şirketleri Yasası’nın, bu yetki alanındaki tek Ticaret Şirketleri Yasası olduğunu bilmelidir. Bir IBC şirketi, şirketin mali işlemlerini açıklayacak yeterlikte mali kayıt tutmalıdır. Şirket aşağıdaki belgelerin kopyalarını Kayıtlı Temsilci’nin ofisinde tutmalıdır:

 • Hissedar Listesi
 • Şirket mührü baskısı
 • Müdürler Listesi
 • Borçlar, İpotekler ve diğer Yükümlülüklerin Listesi
 • Şirketin mali işlemlerini açıklayacak yeterlikteki mali kayıtlar
 • Müdürlerin, Şirket’in her bir mali işlemindeki her ilgiyi açıklaması gerekir

Bir İngiliz Virgin Adaları IBC Şirketi şunları yapabilir:

İngiliz Virgin Adaları’nda iş kurmak isteyenlerin işletmeleri aşağıdaki tüm faaliyetlerle uğraşabilir, bunların hiçbiri (bu faaliyetlerin kendisi aslında İngiliz Virgin Adaları dahilinde gerçekleşse bile) “İngiliz Virgin Adaları’nda iş görmek” olarak değerlendirilmez.

 • Avukatlar, muhasebeciler ve kayıtlı temsilciler gibi profesyonel firmalarla iş bağlantıları kurmak veya olan bağlantıları sürdürmek
 • Banka hesapları tutmak
 • İngiliz Virgin Adaları’nda bankacılık işi yürüten bir kişiyle birikim yapmak veya olan birikimleri sürdürmek
 • İngiliz Virgin Adaları’nda defter ve kayıtları hazırlamak ve tutmak
 • Müdürler veya hissedarlar toplantıları düzenlemek
 • Hissedarlarla haberleşilen veya şirketin defter ve kayıtlarının hazırlanıp tutulduğu bir ofis olarak kullanmak üzere mülk kiralamak.
 • Başka bir İngiliz Virgin Adaları şirketinin hisselerini veya tahvillerini elinde bulundurmak.

Bir İngiliz Virgin Adaları IBC Şirketi şunları yapamaz:

 • İngiliz Virgin Adaları’nda ikamet eden kişilerle iş yürütmek
 • İngiliz Virgin Adaları’nda mülk sahibi olmak
  Bunu yapmak için özel bir lisansa sahip olmadan banka, tröst şirketi, sigorta şirketi veya kayıtlı temsilci olarak iş yürütmek.

Lütfen yukarıdaki Bilgi ve belgelerin, seçilen yasal yapı, değişkenlik dolayı ve yetki alanına göre değişebileceğini unutmayın.

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?