fbpx
hong-kong

Hong Kong’da İş Kurmak | Mevzuat ve Gereksinimler

Hong Kong’da İş Kurmak için Önemli Maddeler

 • Hong Kong’da iş kurmak için gereken süre – Şirketinizi kurmak yalnızca 10 gün alır
 • Müdürler – Hong Kong’da iş kurmak için herhangi bir uyruktan yalnızca tek bir müdür yeterlidir
 • Hissedarlar – Hong Kong’da iş kurmak için yalnızca tek bir hissedar gereği bulunur, bu bir birey ya da tüzel kişi olabilir
 • Hissedarlar – %100 yabancı hissedarlara izin verilir
 • Hisseli Sermaye – Hisseli sermaye gereksinimi yalnızca 10.000 HK$’dır
 • Destek – Deneyimimizle size Hong Kong’da iş kurmak sürecinin her adımında rehberlik edeceğiz.
 • Bir Hong Kong şirketinin şirket sekreteri olmalıdır, bu bir birey veya bir limited şirket olabilir
 • Eğer 000 HK$’dan daha fazla bir hisseli sermayeyi tescillemek istiyorsanız, %0.1’lik bir sermaye vergisi uygulanır.
 • Mevzuat ve kurumsal belgelerde Çince veya İngilizce kullanılabilir.

Hong Kong’da iş kurmak isteyenlerden sizden aşağıdakileri talep ediyoruz

 • Önerdiğiniz şirket adı, bu İngilizce, Çince veya iki dilde birden olabilir
 • Hissedarların, eğer Hong Kong’da ikamet etmiyorlarsa pasaport kopyaları ve adresleri
 • Müdürlerin, eğer Hong Kong’da ikamet etmiyorlarsa pasaport kopyaları ve adresleri

Şirket isminizin uygunluğunu onayladıktan sonra, Hong Kong’da iş kurmak için, Memorandum ve Şirket Esas Sözleşmesi, ilk müdürlerin ve şirket sekreterinin atanması, şirket merkezinin ilanı ve iş tescil belgesi dahil, tüm belgelerinizi hazırlayacağız. Ardından, şirket kurulum belgelerini imza için size göndereceğiz.

Daha sonra aşağıdaki belgeleri Kurulum Belgesi’ne başvurmak için gereken harçlarla birlikte, Şirketler Evrak Dairesi’ne ibraz edeceğiz:

 • Memorandum ve Şirket Esas Sözleşmesi
 • Resmi Uygunluk Beyannamesi
 • Kayıtlı ve ihraç edilmiş Hisseli Sermaye miktarı

Şirketler Evrak Dairesi’nden Kurulum Belgesi’ni aldıktan sonra, aşağıdaki belgeleri sunacağız:

 • İlk Müdürlerin ve Şirket Sekreterinin Atanma Duyurusu
 • İlk Müdürlerin Atanma mektubu
 • Müdür Görevi Görme Rızası
 • Şirket Merkezi’nin Durum Bildirimi

İş Tescil Belgesi için gerekli harçlarla birlikte başvuru yapma.

Şirket Yasası’yla uygunluk amacıyla, Hong Kong’da kurulan bir şirket, bir İş Tescil Belgesi almak için, kurulumundan sonra bir ay içinde Kamu Gelirleri İdaresi’ne başvurmalıdır.

Hissedar Gereksinimi

Hong Kong’da iş kurmak için yalnızca bir hissedar gereklidir, üst sınır bulunmaz. Hissedar isimleri kamu sicilinde listelenir. Yalnızca bir hissedar gereklidir ve bu bir birey veya bir şirket olabilir. Hissedar sayısında üst sınır bulunmaz ve %100 yabancı hissedar sahipliğine izin verilir. Temsilci hissedarlara izin verilir, bu hizmeti size sağlayabiliriz.

Müdürler Gereksinimleri

Hong Kong’da iş kurmak için müdürlerin kim olduğuna karar vermeniz gerekir.

 • Yalnızca tek bir müdür yeterlidir ve uyruk veya ikametle ilgili kısıtlama bulunmaz. Tüzel müdürlere izin verilir.
 • Yönetim kurulu toplantılarının Hong Kong’da gerçekleşmesine gerek yoktur.
 • Şirketin tek müdürü varsa, bu aynı şirketin sekreteri olamaz.

Şirket Merkezi Gereksinimleri

Hong Kong’da iş kurmak için, tüm Özel Limited Şirketlerin, Hong Kong’da resmi yazışmalarının gönderileceği bir şirket merkezi olmalıdır. Burası ticari veya mesken bir adres olabilir ve genellikle şirketin ana faaliyet yeridir. Eğer Hong Kong’da mevcut bir ofisiniz yoksa, Şirket Yönetim Paketimizin bir parçası olarak size bir ofis ayarlayabiliriz.

Hisseli Sermaye Gereksinimleri

 • The share capital requirement is only HK$10,000.
 • The minimum issued capital is two shares of HK$1 each.
 • Separate classes of shares with different rights to dividends are permitted, subject only to any restrictions in the company’s Articles of Association.
 • Shares may be issued with or without par value and in any currency
 • Hong Kong’da iş kurmak için gerekli hisseli sermaye yalnızca 10.000 HK$’dır.
 • En düşük ihraç edilen sermaye, her biri 1 HK$ olmak üzere iki hissedir.
 • Kar payında farklı haklara sahip ayrı hisse sınıflarına izin verilir, bunlar yalnızca şirketin Şirket Esas Sözleşmesi’ndeki kısıtlamalara tabiidir.
 • Hisse senetleri nominal değerli veya nominal değersiz olarak ve herhangi bir para biriminde çıkartılabilir.

Toplantı Gereksinimleri

Hong Kong’da iş kurmak için, şirket toplantılarının orada düzenlenmesi zorunluluğu yoktur. Genel kurul birden fazla yerde ve herhangi bir teknolojiyi kullanarak düzenlenebilir. Yıllık bir genel kurul toplantısı, bir önceki genel kurul toplantısının üzerinden 15 aydan daha fazla geçmemek kaydıyla her takvim yılında bir kere yapılmalıdır. Bununla beraber, bir şirket ilk genel kurul toplantısını şirket kurulumunun üzerinden 18 ay geçmeden yapamaz. Eğer toplantıda yapılması gereken veya hedeflenen her şey, karar alınarak yapıldıysa, şirket genel kurul toplantısı düzenlemekten vazgeçebilir. Şirketler genel kurul toplantısı düzenlemekten, hissedarların oy birliğiyle rıza vermesiyle vazgeçebilir.

Yıllık Denetim ve Mali Gereksinimler

Hong Kong’da iş kurmak için bir şirket muhasebe kayıtları tutmalıdır. Bunlar yöneticilerin takdirinde, şirket merkezinde veya başka bir yerde tutulabilir. Her şirket bir denetçi atamalıdır, bu denetçi Hong Kong Muhasebeciler Birliği’nin bir üyesi olmalı ve bir ruhsatnameye sahip olmalıdır. Hesapları Sicil Memuru’na sunma gereği olmamakla beraber, hesapları vergi makamlarına sunma gereği bulunur. Yıllık gelir, şirket kurulum yıldönümünden sonraki 42 gün içinde, Şirketler Evrak Dairesi’ne sunulmalı ve bu her yıl tekrarlanmalıdır. Devlet dosyalama ücreti 105 HK$’dır.

Her yıl, yıllık gelir Şirketler Evrak Dairesi’ne sunulmalıdır ve aşağıdakilerde olan değişiklikleri göstermelidir:

 • Hisseli Sermaye
 • Her hissedarın ve yıl içinde hissedar olmayı bırakmış herkesin ismi ve adresi
 • Mali tablo eklenmesine gerek yoktur
 • Hissedar bilgileri yalnızca kayıtlı hissedarlarla sınırlıdır – gerçek hak sahipleri, eğer temsilci hissedar hizmetimiz kullanılıyorsa ifşa edilmez.

Şirket Tescil Lisans Ücreti

Şirket Tescil Ücreti, şu an için 2.600 HK$’dır ve şirket kurulumunun ardından bir ay içinde, sonrasındaysa yıllık olarak ödenir.

Lütfen yukarıdaki Bilgi ve belgelerin, seçilen yasal yapı, değişkenlik dolayı ve yetki alanına göre değişebileceğini unutmayın.

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?