fbpx
hollanda'da şirket kurmak

Hollanda Vergi Sistemi ve Hollanda İş Kurmak | Diğer Vergi ve İcralar

Uluslararası Vergi Oranları

Son yıllarda bir çok OECD ülkesinde Kurumlar Gelir Vergisi oranında indirimler piyasaya sürüldü. Bu eğilime paralel olarak, Hollanda Kurumlar Gelir Vergisi oranları da düşürüldü. Dolayısıyla, Hollanda iş kurmak dinamikleri değişti. Hollanda Vergi Sisteminde kurumlar vergisi, aşağıdaki oranlara (2015) göre ayarlanmaktadır:

 

  • İlk 200.000 Euro’luk %20

  • 200.000 Euro’nun üzerindeki vergilendirilebilir karlar üzerinden %25

 

 

Ülke

2015 Vergi Oranı (ticaret geliri)

İrlanda

%12.5

Finlandiya

%20.00

Birleşik Krallık

%20.00 – %21.00

Hollanda

%20.00 – %25.00

İspanya

%20.00 – %30.00

Lüksemburg

%21.00 – %29.22

İsveç

%22.00

Danimarka

%23.5

Avusturya

%25.00

Norveç

%27.00

İtalya

%27.50

Almanya*

%22.825 – %33.325

Belçika*

% 33.00 – %33.99

Fransa

%33.33

 

*Ek vergiler dahil:
Düşük bir oranın, muhakkak düşük bir vergi yükü anlamına gelmediğini unutmayınız. Vergi oranı etkin vergi yükünü ölçmek için vergi matrahına uygulanmalıdır. Dahası bir verginin kesilmesi, çoğunlukla bir başka verginin artmasına sebep olur (Hollanda’da yerel vergilerin nispeten düşük olduğunu lütfen dikkate alınız).

 

Çifte Vergilendirme ve Vergi Antlaşmaları

Hollanda, mümkün olduğunca malların ve sermayenin uluslararası akışlarına yönelik engelleri kaldırma politikasının bir parçası olarak, çifte vergilendirmenin yaratılmasını önlemek için, üstün bir anlaşma ağı oluşturdu. Hollanda iş kurmak: kar payı, faiz ve telif ücretleri üzerindeki stopaj vergilerinin olabildiğince düşük, tercihen sıfır olması gerektiği düşünülmektedir. Bu politikayla paralel olarak, normal faiz ve telif ücretlerinde stopaj vergisi yoktur. Ayrıca, çoğu vergi antlaşması, giden temettülerdeki stopaj vergisini düşürür. Hollanda, 90’dan fazla ülkeyle gelir ve sermaye üzerinde çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmaları imzaladı. Ayrıca yerleşik kurumların, katılım istisnası veya üyelik ayrıcalıklarına sahip olan temettüleri kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, Hollanda vergi sisteminde, Hollanda vergi yasasının en önemli hükümlerinden biridir.

 

Diğer Vergi ve İcralar | Hollada Vergi Sistemi ve Hollanda İş Kurmak

Miras ve İntikal Vergileri
Miras yoluyla veya Hollanda’da ikamet eden birinden bir hediye olarak edinilen mülk, transfer edilen kademeli oranlarda (bu oranlar bağış yapan kişi – faydalanan kişi arasındaki veya bağışı alan kişi – mülkün değeri arasındaki ilişkiye bağlıdır) vergiye tabidir. Hollanda vergi sisteminde bu oranlar (2015), eşlere veya çocuklara verilen 121.296 Euro’nun altı, vergilendirilebilir miktarda %10’dan, ilgisiz kişilere verilen 121.296 Euro’nun üstü tutarlar için %40’a varan oranlarda değişir. İkamet etmeyen vasiyetçiden alınan belirli miraslara aynı oranda vergi uygulanmaktadır. Vergi, bağıştan yararlanan ya da bağış yapılan kişiye ait olmasına rağmen, eğer bu kişiden tahsil edilemiyorsa, bağışçı tarafından ödenebilir. Hollanda vergi sistemi gereğince, ikamet etmeyenler, ikamet edenlerden edinilen mülklerin miras ve intikal vergilerinden sorumludurlar.

 

Miras Vergisi | Hollanda Vergi Sistemi

Hollanda vergi sistemi;
Miras vergisi, mülkün ya Hollanda’da ikamet eden ya da Hollanda’dan ayrıldıktan on yıl sonra ölen v
e ikamet etmeyen bir Hollanda vatandaşından devralındıktan sonra alınır. Yurt dışından ödenen miras vergileri için kısmi yardım sağlanmaktadır. Örneğin, çocuklar, ebeveynler ve hayır kurumlarıyla ilgili olarak çeşitli muafiyetler vardır.

 

İntikal Vergisi

İntikal vergisi, aşağıdaki kişiler tarafından yapılan herhangi bir intikal olduğunda, miras vergisiyle aynı oranda alınır:

  • Hollanda’da ikamet eden bir kişi.

  • İntikal tarihinden 10 yıl geçmeden, Hollanda sınırlarından ayrılan bir Hollanda vatandaşı.

  • İntikal tarihinden 1 yıl geçmeden, Hollanda sınırlarından ayrılan, ikamet etmeyen bir yabancı.

Ebeveynlerden çocuklara olan intikaller, öngörülen sınırlar dahilinde vergiden muaftır. Ayrıca Hollanda vergi sistemine göre, hayır kurumlarına intikal edenler için de muafiyetler vardır.

 

Mülkiyet Vergisi | Hollanda Vergi Sistemi

Mülkiyet vergisi belediye tarafından yıllık toplanan yerel bir vergidir. Hollanda vergi sistemindeki mülkiyet vergilendirmesinin ana kaynağı, binaların ve arazilerin sahipliği ve/veya kullanımıdır. Girişimciler için mülk vergisi, vergiden düşülebilir (Hollanda iş kurmak gibi). Kolayca satılabilecek mülkiyet durumunda değer, piyasa değeri esas alınarak değerlendirilir ve bu değerlendirmede; konum, inşaat yılı ve kalitesi, arz-talep, faiz oranı ve enflasyon oranı gibi unsurlar göz önünde bulundurulur. Özel mülkiyette ait evler için, her 2.500 Euro için yaklaşık 2.60 Euro tutarında bir vergi bulunmaktadır; ve bu hesaplanan değer sadece mülkiyet için ödenebilir.

Özel mülkiyete ait olmayan evler için, her 2.500 Euro için yaklaşık 9 Euro tutarında bir vergi bulunmaktadır; ve bu hesaplanan değer hem mülkiyet hem de kullanım için ödenebilir. Bu miktar belediyeye göre değişir. Tesislerin kiralanması durumunda maliyetler, malik ve kullanan kişiler tarafından hemen hemen eşit olarak paylaşılır.

Düşük maliyetler göz önünde bulundurulduğunda, Hollanda’daki mülkiyet vergisi, komşu ülkelerle nazaran, önemsiz ve oldukça küçüktür. Bu durum Hollanda iş kurmak söz konusu olduğunda cazip bir fırsattır.

 

Mülkiyet Devir Vergisi | Hollanda İş Kurmak

Devir vergisi, Hollanda’da bulunan taşınmaz malın mülkiyet hakkı alındıktan sonra, değerinin %6’sı oranında vergilendirilir. Vergi, alıcı tarafından yasal olarak ödenebilir, ancak alıcı ve satıcının vergi yükünü kimin üstleneceği konusunda kendi aralarında anlaşmaları gerekmektedir.

Devir vergisinde; gayrimenkul haklarının edinilmesi, bir gayrimenkul şirketinin önemli bir menfaatine ait hisseler ve sahibine taşınmaz malın oransal paya sahip olmasını sağlayan belirli sertifikalar, belirli koşullar altında, taşınmaz mallar edinimi sayılır.

Miras veya intikal ile elde edilen kazançlar (yukarıda belirtilen hisse senedi ve sertifika intikalleri  hariç) veya bir şirketin kazançları (bir şirket birleşmesi veya içten yeniden yapılanma çerçevesinde) bu vergiden muaftır. Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan kamuya açık bir karar uyarınca, yasal şirket birleşmesinde (şirket birleşmesi ya da içten yeniden yapılanma durumunda muafiyet uygulanabilir) devir vergisi alınmamaktadır.  Ayrıca, şirketlerin bölünmesi durumunda, Maliye Bakanlığı, söz konusu işlemlerin genellikle yukarıda belirtilen devir vergisi muafiyetlerinden birinin uygulanmasıyla mümkün olacağını belirtmiştir (Hollanda iş kurmak).

Sigorta Vergisi ve Hisse Senedi Vergileri | Hollanda İş Kurmak

Hollanda İş Kurmak: Sigorta vergi oranı %21’dir. Bu vergi belirli sigorta primleri türlerinde tahsil edilecektir. Hollanda bir hisse senedi vergisi koymamıştır ve bu durum Hollanda iş kurmak fırsatlarını cazip kılmıştır.

Tags:

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?