fbpx

Muhasebe ve Vergilendirme Hizmeti

AbroadBiz muhasebe ekibi her müşterinin özel ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmaktadır. Deneyimimiz temel bordro hesaplaması ve defter tutmadan daha detaylı hizmetlere kadar çok kapsamlıdır.
Muhasebe ve denetim hizmetlerimiz her türden ve her büyüklükteki işletmelere sunulmaktadır. Bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki sektörlerde hizmet veriyoruz:

  • Uluslararası emtia ticareti
  • Sevkiyat ve lojistik
  • Tüketici ürünleri ve toptan satış
  • İnşaat ve gayrimenkul
  • E-Ticaret
  • BT ve telekomünikasyon
  • Finansal hizmetler ve bankacılık
  • Vb.

Defter Tutma ve Banka Mutabakatı

Her büyüklükteki işletmeler için defter tutma ve bordro hizmetleri sunulmaktadır. Oldukça nitelikli deneyimli muhasebecilerimiz günlük finansal işlemleri kontrol edecek, tasnif edecek ve kaydedecek ve bordo ve vergi işlemlerinizi yürütecektir.

Mali Tabloların Hazırlanması

Gerekliyse periyodik kâr ve zarar hesapları, nakit akışı tabloları, bilanço ve yıllık mali tabloları içerecek şekilde periyodik yönetim hesapları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına veya uygulanabilir hallerde diğer muhasebe/raporlama standartlarına dayalı olarak hazırlanacaktır.

Denetim

Bazı ülkelerde ilgili şirketin yıllık denetimi belli bir ülkede bulunan her türden yerleşik şirket için gereklidir. Bununla birlikte, şirketin yıllık denetimi koşulludur ve yıllık gelir, çalışan sayısı ve benzerine bağlıdır. Ancak yıllık denetimin zorunlu olmadığı ve isteğe bağlı olduğu belirli ülkeler de vardır. Yıllık denetim için şirketlerin ilgili yıla ait mali tablolarını hazırlamaları gerekmektedir.

Muhasebe ve İlgili Danışmanlık

Muhasebe vergi beyannamesi, vergi iadesi, KDV beyannamesi, KDV iadesini kapsar ve farklı ülkelerde bunların her birinin spesifik ibraz ve ödeme düzenlemesi mevcuttur. Müşterinin kolaylıkla anlayamadığı bir muhasebe konusu hakkında danışmanlık yapıyoruz ve hangi muhasebe ilkesinin kullanıldığını

KDV / VIES Kaydı

Avrupa Birliği’ndeki tüm ülkelerde hızlı VAT/VIES kaydı için yardım.

Gerekli Belgeler

Doğru mali tabloları hazırlayabilmemiz ve şirketinizin finansal durumu ve finansal performansını adil bir şekilde sunabilmemiz için aşağıda belirtilenler bize sunulmalıdır:
1. İrtibat bilgileri;
2. faturalar;
3. aşağıda belirtilenlerle ilgili kayıtlar ve belgeler:
• şirketinizin aktif ve pasifleri;
• alınan ve harcanan tüm paralar ve alımı ve harcaması gerçekleşen konular;
• tüm alım satımlar;
• tüm finansal işlemler (bunlar banka hesabı ekstreleri, nakit makbuzları, satış fişleri vb. ile kanıtlanabilir)

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?