fbpx
Dövizli Askerlik

Dövizli Askerlik:

Dövizli Askerlik için; 38 yaşını geçmemiş, çalışma veya oturma iznine sahip olarak, işçi, işveren veya bir sanatı icra eden, en az üç yıl fiilen yurt dışında bulunan (Türkiye’de geçirilen süre hariç) kişiler, durumlarını ispatlayan belgeler ve 1.000 Avro (veya bu miktara tekavül edecek kadar yabancı ülke parası) ile bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurabilirler.

 

Genel Hususlar:

 • 27 Ocak 2016 tarihli, ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı yasa ile, dövizli askerlik hizmeti uygulama esasları yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemelere göre;
  – Döviz miktarı 6.000 Avro’dan 1.000 Avro’ya indirilmiştir.
  – Dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen kişilerin son başvuru tarihi 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi ile sınırlandırılmıştır.
  – Döviz bedelin taksitle ödenmesi uygulaması son bulmuş ve peşin ödeme uygulaması şartı getirilmiştir.

 

 • 1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen Geçici 53’üncü madde ile;
  – Döviz bedelinin 1.000 Avro’ya indirilmesi durumu göz önünde bulundurularak, 27 Ocak 2016’dan (yasanın yürürlüğe girdiği tarih) önce, başvuru ve ödemesini tamamlamış kişilerin (T.C. merkez bankasından hesaplar kontrol edilir) dövizli askerlik hizmeti  işlemlerinin yapılmasına imkan sağlanmıştır. Yasa kapsamından çıkartılmış kişiler hariç tutulur.
  – 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar başvuru yapmayan veya daha önce başvuruda bulunup, ödemelerini tamamlamadıkları için dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılan kişilere, 1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek-1inci yazılı yararlanma şartlarına uydukları takdirde, 31 Aralık 2017 tarihine kadar, belgeleri ve başvuru sırasında peşin ödeyecekleri 1.000 Avro (veya döviz karşılığı olan yabancı para) ile konsolosluklarına başvurduklarında, yasanın sağladığı haklardan yararlanma imkanı tanınmıştır.
  – Ödemesi halen devam etmekte olan kişiler ile ödemesini zamanında tamamlamayarak yasa kapsamından çıkartılan kişilere 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvurularda; uygun bir aday olarak görülme durumunda, daha önceki yaptıkları 1.000 Avronun üzerindeki ödemeleri geri iade edilmeyeceği kararı alınmıştır.

 

Dövizli Askerlik Başvurularının Askerlik Şubelerine İletilme İşlemleri:

Başvurulardaki evrak gönderme sürecinde, evrakların dış temsilciliklere elden verilerek, posta yoluyla askerlik şubesi başkanlıklarına ulaştırılma usulüne son verilmiştir. Artık başvuru işlemleri, Milli Savunma ve Dış işleri Bakanlıklarınca, konsolosluklar aracılığı ile elektronik ortamdan gerçekleştirilmektedir.

 

Dövizli Askerlik Hizmetinden Yararlanma Şartları:

– Çalışma veya oturma iznine sahip olarak, işçi, işveren veya bir sanatı icra ederek, en az üç yıl fiilen yurt dışında çalışmış olmak,
– Yabancı bandıralı gemilerde en az üç yıl fiilen ‘gemi adamı’ olarak çalışmış (iş sözleşmesi dahilinde) olmak,
– Diğer askerlik hizmet şekillerinden dolayı (firar, hava değişimi ve izin aşımı durumundan aranma durumu dahil) yurt içinde silah altına alınmamış olmak,
– Kanunda gösterilen döviz miktarını, başvuran kişilerin 38 yaşını doldukları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemeleri (Ör: 1979+38 = 31.12.2017) ve başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekir.

Not: Yurt dışında şirket kurarak, dövizli askerlik hizmetinden yararlanabilirsiniz. ABROADBİZ danışmanlık olarak bunu gerçekleştirirken bütün yasal işlemler ve danışmanlık hizmetleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Dövizli Askerlik Hizmetinden Yararlanamayacak Kişiler:

– Yurt dışında, oturma veya çalışma izni olmaksızın yasal olmayan yollarla ikamet eden kişiler,
– Yurt dışında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi görevlisi olan kişiler,
– Yurt içinden ücret, maaş veya yolluk sağlayan bir işte çalışan kişiler,
– Yurt dışında oturma veya çalışma izni devam etmesine rağmen Türkiye’ye kesin dönüş yapmış ve Türkiye’de yaşayan kişiler,
– Yurt dışında oturma veya çalışma izni devam etmesine rağmen meslek ve sanatlarını Türkiye’de gerçekleştiren kişiler (her ne sebeple olursa olsun),
– Yurt dışında oturma veya çalışma izni olmasına rağmen, ülkenin çalışma şartlarına uygun işçi/işveren/sanat mensubu statülerini kazanamayan kişiler,
– Yabancı bandıralı bir gemide çalışıyor olmalarına rağmen, ‘gemi adamı cüzdanı’ ve ‘gemi adamı yeterlilik belgesi’ gibi sertifikaları olmadığı için ‘gemi adamı’ sayılamayan kişiler,

dövizli askerlik hizmetinden yararlanamazlar.

 

Dövizli Askerlik Hizmeti Başvurusunda Gerekli Belgeler:

 • Personel/işçiler İçin Gerekli Belgeler:
  1. Kişinin bulunduğu ülkenin resmi makamından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi,
  2. Kişinin çalıştığı makam tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve vardiyaları belirten ve en az üç yıl (Türkiye’de geçirilen süre hariç) fiilen çalıştıklarını kanıtlayan  belgeler,
  3. İşsizlik sigortası alan, veya eşi/çocuklarının çalışması nedeniyle böyle bir yardım almayan veya maluliyet aylığı/sosyal yardım kuruluşlarının yardımı ile geçim sağlayan veya kira-banka geliri gibi gelirler ile yaşamlarını sürdüren kişilerin, geçim durumunu kanıtlayan belgeler,
  4. Pasaport (yabancı ülke vatandaşları, vatandaşı olduğu ülkenin pasaportunu veya kimlik belgelerini ibraz edebilirler).

 

 • Patron/işveren İçin Gerekli Belgeler:
  1. Kişinin bulunduğu ülkenin resmi makamından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi,
  2. Kişinin bulunduğu ülkede, sorumlu olduğu kurumu işveren olarak en az üç yıl (Türkiye’de geçirilen süre hariç) fiilen çalıştırdığını kanıtlayan  belgeler,
  3. Pasaport (yabancı ülke vatandaşları, vatandaşı olduğu ülkenin pasaportunu veya kimlik belgelerini ibraz edebilirler).

 

 • Bir Meslek veya Sanatı İcra Edenler İçin Gerekli Belgeler:
  1. Kişinin en az üç yıl gemi adamı olarak fiilen çalıştığını kanıtlayan belgeler (bu belgeler gemiyi işleten şirket, kişi veya makamlarca düzenlenir),
  2. Gemi adamı cüzdanı veya yeterlilik belgesi (yerli veya yabancı makamlar tarafından düzenlenir),
  3. Pasaport (yabancı ülke vatandaşları, vatandaşı olduğu ülkenin pasaportunu veya kimlik belgelerini ibraz edebilirler).
  Bu şartlara ilaveten, gemi adamı statüsüne sahip Türk vatandaşları, iş sözleşmeleri çerçevesinde, gemi adamı statüsü ile en az üç yıl (Türkiye’de geçirilen süre hariç) fiilen çalışmaları, ücret/maaşlarını bulundukları ülkenin dövizinden almaları ve dövizli askerlik yükümlülüğü süresince bu durumlarını korumaları gerekmektedir. Türk bandıralı gemilerde çalışan kişiler dövizli askerlik hizmetinden yararlanamazlar. Dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen kişiler, konsolosluklar tarafından istenilen; durumlarını açıklayan ve kanıtlayan belgeleri ve diğer talep edilen belgeleri sunmak zorundadırlar.

Çalışma veya Oturma İznine Sahip Olarak Birden Fazla Ülkede İkamet Eden Kişiler:

Eğer çalışma/oturma iznine sahip olan bir çalışan/patron/sanatkar; yurt dışında fiilen bulunma ve çalışma sürelerini, meslek veya sanat icra ederek geçirirse, birden fazla ülkede ikamet edebilirler. Bu kişilerden, dövizli askerlik hizmetinden yararlanmaya hak kazananlar, en son çalışma/oturma iznine sahip oldukları ülkede, daha önceki geçerli hizmet sürelerini birleştirmek şartı ile (konsolosluklara başvurularak yapılabilir) dövizli askerlik hizmetinden yararlanabilirler.

 

Çalışma veya Oturma İznine Sahip Olarak Bulundukları Yabancı Ülkede İkamet Ederken Tutuklanan/Hüküm Yiyen Kişiler:

Çalışma veya oturma iznine sahip olan, işçi, işveren veya bir sanatçı olarak yabancı ülkede çalışan ve ikamet eden kişiler, ikametleri süresince eğer tutuklanır yada hüküm yerlerse, aşağıdaki şartlar altında dövizli askerlik sisteminden yararlanabilirler:
– Ceza evine giren kişiler için; ceza evinde de gelir vergisine bağlı olarak ücret ve maaş alanlar,
– Çalışma/oturma izinleri devam eden ve tahliyeleri müteakip bulundukları ülkedeki statülerini değiştirmeyen ve sınır dışı edilmeyen kişiler.

Bu şartlar altında ceza evinde geçirilen süre, dövizli askerlik hizmetinden yararlanabilmek için fiilen yurt dışında geçirilen süreden sayılır.

 

Yurt dışında Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Kişiler:

Türkiye’deki kamu kurulum ve kuruluşlarından atanan veya ücretlerini buralardan alan kişiler hariç, yurt dışında uluslararası kurum ve kuruluşlarda çalışan ve çalıştıkları süre içinde yasal olarak oturan/çalışan kişiler eğer bu süreyi fiilen üç yıla tamamlarlarsa dövizli askerlik hizmetine başvurabilirler. Fakat başvuran kişilerin ödemelerini tamamlamadan, statülerini bırakıp geri dönme durumunda dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak tabi oldukları mevkide silah altına alınırlar.

 

Gemi Adamlarının Başvurularını İletebilecekleri Yetkili Makamlar:

Yabancı bandıralı gemilerde ‘Gemi Adamı’ statüsünde ve bir iş sözleşmesi dahilinde çalışan kişiler, dövizli askerlik hizmeti başvurularını veya askerlik erteleme başvurularını aşağıdaki yetkili konsolosluklara (Dış işleri Bakanlığının yetkilendirdiği) müracaat ederek yapabilirler:

 

 

1ALMANYABerlin,
Hamburg,
Hannover
25İSPANYABarselona
2AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİLos Angeles,
New York
26İSRAİLTel Aviv
3ANGOLALaunda27JAPONYATokyo
4ARJANTİNBuenos Aires28KATARDoha
5ARNAVUTLUKTiran29LETONYARiga
6AVUSTRALYASidney,
Melburn
30MALTAValetta
7BELÇİKAAnvers31MEKSİKAMeksika
8BAHREYNManama32MOZAMBİKMaputo
9BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDubai33MISIRİskenderiye
10BREZİLYASao Paulo34PAKİSTANKaraçi
11BULGARİSTANBurgaz35PORTEKİZLizbon
12CEZAYİRCezayir36ROMANYAKöstence
13ÇİN HALK CUMHURİYETİŞanghay,
Hong Kong
37RUSYASt. Petersburg,
Novorossisk
14DANİMARKAKopenhag38SENEGALDakar
15FİLDİŞİ SAHİLİAbidjan39SİNGAPURSingapur
16FİLİPİNLERManila40SURİYEHalep
17FRANSAMarsilya41SUUDİ ARABİSTANCidde
18GAMBİYAKain Banjul42TAYLANDBangkok
19GÜRCİSTANBatum43TUNUSTunus
20HIRVATİSTANZagreb44UKRAYNAOdesa
21HİNDİSTANMumbai45VENEZUELAKarakas
22HOLLANDARotterdam46YEMENSana
23IRAKBasra47YENİ ZELANDAWellington
24İNGİLTERELondra48YUNANİSTANAtina,
Pire,
Selanik

 

Dövizli Askerlik Hizmeti Başvurusu | Ödeme Hakkında Önemli Hususlar:

– Başvuran kişiler, konsolosluklardan alacakları iki sureti olan ‘Döviz Ödeme Belgesi’ ile muhabir bankaya giderek ücreti peşin olarak ödemelidir.
– Başvuran kişiler, bankadan alacakları iki dekonttan birini konsolosluğa vermeli ve ‘Dövizli Askerlik Hizmeti Başvuru Formu’ talep edip ilgili bölümü imzalamalıdır.
– Ödenen dövizin T.C. Merkez Bankasındaki ‘dövizli askerlik özel döviz hesabı’na transferinde ve kimlik bilgilerinin eksiksiz ve doğruluğundan şahsen başvuran kişi sorumludur. Bu nedenle, ödeme işlemi yapılırken banka uyarılmalı ve dekonttaki bilgiler kontrol edilmelidir.
– Başvuran kişiler, Kanunda belirtilen döviz miktarının tamamını ödemek zorundadırlar. Bu sebeple, ödeme sonrasında dekonttaki ödenen tutar kontrol edilmelidir. Havale yada provizyon gibi işlemlerin bedellerinden de başvuran kişi sorumludur.
– Başvuran kişiler, dekonta yazılacak olan kimlik bilgilerinin eksiksiz ve doğru yazılması konusunda bankayı uyarmalı ve işlem sonrası bu bilgileri kontrol etmelidir.

 

Dövizli Askerlik Hizmeti Başvurusu | Ödenecek Döviz Hakkında Önemli Hususlar:

– Başvuran kişilerin ikamet ettiği/çalıştığı ülkenin para birimi Avro değilse; fakat bu para T.C. Merkez Bankasında alınıp satılabilen bir döviz ise, ödenecek döviz tutarı Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir ve yayımlanır.
– Ödenecek toplam döviz tutarı, Avro kurunun her mali yıl başındaki çapraz kur’a göre hesaplanacak karşılığı kadardır.
– Eğer başvuran kişilerin bağlı olduğu ülkenin para birimi  çevrilemeyen bir para birimiyse; T.C. Merkez Bankasınca belirlenen bir para birimi ile ödeme yapılabilir.

 

Dövizli Askerlik Hizmeti Kapsamında Kararlar:
– Eğer başvuran kişiler 38 yaşını doldurduğu yıl içerisinde ödemesini tamamlamazsa,
– Başvuran kişiler, gerekli şartlara uymadıkları halde, konsolosluk tarafından başvuru kabulu alırsa,
– Kişilerin şartlara sahip olmadan dövizli askerlik hizmetini tamamladıkları sonradan tespit edilirse,
– Dövizli askerlik hizmeti başvurusu sonrası, başvuru tarihinden itibaren kişilerin;
Ücret/maaşları yurt içinden transfer edildiği,
Resmi görevde çalıştıkları,
Ülkeden sınır dışı edildikleri veya Türkiye’ye kesin dönüş yaptıkları,
Yurt dışındaki statülerini/ başvuru için gereken şartları kaybettikleri,
Çalışma/oturma iznine sahip olmalarına rağmen meslek ve sanatlarını Türkiye’de gerçekleştirdikleri,
Sahte bilgi/belge ile dövizli askerlik hizmetinden yararlandıkları tespit edildiğinde, bu hizmet kapsamından çıkarılır ve askerlik işlemlerine tabi tutulurlar.

 

1111 Sayılı Askerlik Kanunu – Geçici 43.cü Maddesi:
Başvuran kişiler, 08.02.2011 tarihinden önce, dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmış / kişilerin yararlanmayacakları sonradan tespit edilmiş ise ve bu kişiler halen askerlik görevlerini yerine getirmemiş ise; 1111 sayılı Askerlik Kanununun EK-1’inci maddesinde yer alan kriterlere uymaları durumunda; kanıtlayıcı belgeler ve 10.000 Avro (veya döviz karşılığı) ile askerlik şubelerine başvurduklarında (konsolosluk vasıtasıyla), askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılırlar.

 

Askerlik Hizmetini Yerine Getirmeyen Bireyler İçin Kriterler (Yurt İçinde) :
Yurt dışında çalışma/oturma iznine, çalışan/patron/sanatkar/gemi adamı statüsüne, iş sözleşmesine sahip ve bu statü ve sözleşme çerçevesinde çalışan kişiler eğer askerlik hizmetini yerine getirmeyip Türkiye’de yakalanırsa; askerlik şubesinde, yurt dışı oturma/çalışma izinlerini, pasaportlarını/kimlik belgelerini sundukları durumda askerlik işlemleri üç ay süreyle ertelenir. Böylece Dövizli askerlik hizmeti / yurt dışı işçi ertelemesinden yararlanmaları temin edilir. Bu ertelemeden sonra tekrardan işlemler tamamlanmaz ise, ikinci kez yakalanma durumunda kişiler askerlik işlemine tabi tutulurlar.

 

Yurt dışındaki Bireyler İçin Sağlık İşlemleri :

Başvuru yapan kişiler, temel askerlik eğitimine tabi değillerdir bu sebeple sağlık muayenesi yapılmamaktadır. Fakat; yurt dışındaki adaylar sağlık muayenesini bulunduğu ülkede yaptırabilirler.

 • Bu durumda yapılması gerekenler;

– Herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişiler, sağlık kuruluşunda muayene olduktan sonra son yoklama formlarını konsolosluklarına iletmelidir.
– Herhangi bir hastalığı olan/görünüşünden durumları belli olan kişiler muayene olduktan sonra raporlarını, belgelerini (röntgen filmi, laboratuvar verileri gibi) ve son yoklama formunu konsolosluklarına iletmelidir.

 • Konsolosluklar Tarafından Yapılması Gerekenler;

– Müracaatlarda, sağlık durumu elverişli olmayan kişilerin, sağlık kuruluşlarından aldığı ve takdim ettikleri bütün belgelerin (Türkçe tercümesi ile birlikte) doğrudan Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesi gerekir.

 • MSB Sağlık Dairesi Başkanlığı Tarafından Yapılması Gerekenler;

Raporlar TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre incelenir ve aşağıdaki kararlardan biriyle onaylanmalıdır;
‘Askerliğe Elverişlidir’,
‘Askerliğe Elverişli Değildir’,
‘Ertesi Yıla Bırakma’,
‘Sevk Geciktirmesi’,
‘Türkiye’de Bir Askeri Hastanede Muayenesi Uygundur’.

– Onaylanan raporlar, Asker alma Dairesi Başkanlığına gönderilir ve incelenerek cevaplandırılmalıdır.

– Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanan raporlar, Asker alma Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili Asker alma Bölge Başkanlığına gönderilmelidir.
– Asker alma Bölge Başkanlıkları raporları derhal askerlik şubelerine göndermelidir.

 • Askerlik Şubeleri Tarafından Yapılması Gerekenler;

–  Sağlık raporlarının onay kararı kayıtlara geçirilmelidir,
– Başvuran adayların askerlik işlemleri onay kararına göre yürütülmelidir.

Tags:

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?