fbpx
Belçika Ticari ve Vergisel Avantajlar

BELÇİKA TİCARİ VE VERGİSEL AVANTAJLARI

Avrupa Birliği ülkelerinin coğrafi yerleşimi dikkate alındığında ilk olarak  bölgenin kalbinde konumlanan Belçika göze çarpar.Bu avantajlı konumu sayesinde bölgenin ticari açıdan geçit töreni vazifesi görmesi ve bu yolla uluslararası firmaların cazibe merkezi olması anlayışla karşılanır.

Belçika kendi içerisinde 3 ayrı federal bölgeye ayrılır. Amerika’da şirket kurmaya  benzer şekilde her bölgenin kendine has karakteristik özellikleri ve ticari avantajları vardır.

Flanders : Ülkenin kuzeyinde bulunan bölge Antwerp, Ghent, ve Zeebrugge gibi önemli limanlara ev sahipliği yapar.Genellikle Flemenkçe’nin hakim olduğu bölge; üretim, lojistik ve ar-ge alanlarında hizmet veren yerel ve ulusal işletmelerin gözdesi halindedir. Sanayi Bölgelerindeki küçük-orta büyüklükteki işletmelere ve start-up’lara yıllık 10,000 € – 15,000 € arasında devlet yardımları yapılır.KOBİ’lerin haricinde biyoteknoloji ve ekolojik kontrol alanlarında çalışmalar yapan büyük ölçekli işletmelere de özel devlet yardımları mevcuttur.

 

Brüksel : Belçika’nın merkezi olmasının yanısıra Avrupa Birliği ve NATO gibi birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı global anlamda da politik ve ekonomik bir merkez sayılır.Bir çok kültürü ve ekonomiyi bir potada eriten özelliği sayesinde Belçika’yı yabancı girişimcilere karşı toleranslı ve tüketici çeşitliliği sayesinde de güvenli bir liman haline getirmeye de yardımcı olmuştur.Endüstriyel araştırma çalışmaları için faizsiz kredi vermek ve bazı özel durumlar için stopaj vergilerini sıfırlamak gibi spesifik teşvikleri vardır.Fransızca ve Flemenkçe dilleri birlikte kullanılır.

 

Wallonia : Ülkenin güneyinde yer alan bölgenin resmi dili Fransızca’dır.Birçok yatırım amaçlı ekipmanların, arazilerin ve binaların satın alımları için finansal yardımlar sunmaktadır. Market araştırması, ürün geliştirme,lisans tecili ve birçok ar-ge faaliyetleri için ayrı finansal teşvikleri mevcuttur. Belçika’nın komşu ülkelere nazaran düşük gayrı-menkul fiyatlarının olmasının yanında bölgenin ilave teşvikleri girişimcilerin gayrı-menkul masraflarını minimuma indirmektedir.

Avantajlı Vergi Reformları

Belçika’nın karakteristik cazibesini bir nebze sekteye uğratmış olan yüksek kurumlar vergisi ve ekstra özel vergiler hükümetin 2015 yılından beri süregelen pozitif reformları ile makul düzeylere indirilerek Belçika pazarına girmeyi düşünen yabancı yatırımcıların iştahını tekrar kabartmıştır.Bu reformların bir kısmı aşağıdaki gibidir:

– Geçmiş dönemlerde %33 oranında seyreden kurumlar vergisi oranı 2018 Mart itibari ile %29,58’e , 2020’den sonrası itibari ile de %25’e indirildi.

-KOBİ’lerin kurumlar vergisi oranı  ilk 100,000 $’a kadar olan gelirlerinde %20’ye sabitlendi.

– Eşitlik vergisi ( Fairness Tax) adı altındaki ekstra %5 oranındaki vergi 2018 mali yılı sonu itibari ile tamamen kaldırıldı.

-%2 oranında yürürlüğe konmuş olan ekstra kriz vergisi(crisis tax) kaldırıldı.

-Belçika tarihinde ilk kez vergi konsolidasyonu 2018 yılı itibari ile yürürlüğe konuldu.

-İştiraklerden gelen temettü gelirleri vergisi 2018 yılı itibari ile sıfırlandı.

-Fikri mülkiyetlerden ortaya çıkan gelirler ‘inovasyon geliri’ olarak adlandırılmaya başlandı.

Patent,yazılım, ar-ge gibi hizmetlerden doğan gelirlerin %85 i 2017 yılı itibari ile vergi matrahlarından düşürüldü.

-Avusturya,Hırvatistan,İtalya gibi bazı ülkelerin kısmı ve dönemsel olarak yürürlüğe koyup kaldırdığı ”fiktif faiz indirimi”ni Belçika , 2005 yılından bu yana kadar devam ettirdi ve 2020 yılı sonrası için de devam ettirme kararı aldı.Böylece borçlanma finansmanı yoluna gitmeye zorlanan firmaların özkaynaklarını artırarak efektif kurumlar vergisi oranını ciddi boyutlarda düşürmelerine yardımcı oldu.

-Karbondioksit emisyonuna göre değerlendirdiği araçların maliyetlerinin %120’sine varan oranlarında giderlerin şirketlerin vergi matrahlarından düşürülmesini sağladı.

 

Belçika’nın Ticari Avantajları

Belçika’nın bir  Avrupa Birliği ülkesi olması sebebi ile AB içerisinde serbest dolaşımda olan ürünlerin gümrük vergilerinden muaf olması ve serbest ticaret anlaşmalarına tabi olmasının yanısıra Belçika’yı dünyanın en büyük 12. ihracat hacmine ve en büyük 14. ithalat hacmine sahip olan ülke olmasına sebep olan ekstra kritik faktörler vardır:

– Hollanda,Almanya,Fransa,İngiltere gibi dünya devlerinin arasında ve Avrupa ticaretinin merkezinde bir geçit görevi görmesini sağlayan coğrafi lokasyonu

– Dünyanın  en nitelikli 3. insan gücüne sahip olması

-Dünyanın en gelişmiş 6. liman altyapısına sahip olması

-Dünyanın bir bölgede kilometrekare başına en fazla kara yolu , demir yolu ve karasal deniz yolu içeren üst düzey lojistik ağlarına sahip olması

-Liberal ekonomisi

-Hukuki Güvenlik ve Stabilitesi

-İnovasyon, Ar-Ge teşvikleri

-Dış Ticaret yönelimli sanayi politikaları

-Yabancı girişimciyi cezbeden kümülatif vergi reformları

 

Başlıca Sektörler ve İlişkili Ülkeler

Tüm vergisel , bölgesel , jeopolitik ve benzeri faktörlerin sonucunda ülke ticaretinin başlıca aşağıdaki sektörler üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz :

– kimyasal , yiyecek-içecek, otomotiv, ilaç sanayi, baz metal , plastik

Tüm ticaret hacminin aslan payının ise başta Almanya,Hollanda ,Fransa,İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine ayrıldığını görüyoruz.Avrupa ülkelerinin hemen ardından ise dünyanın 1 numaralı ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri geliyor.

ABD’nin Belçika ile  yüksek miktardaki ticaret hacminin yanı sıra ABD’li birçok dünya devi şirket Belçika’da şirket kurup yatırımda bulunuyor.

Belçika’nın süregelen reform ve teşvikleri sebebi ile ABD’li ve Avrupalı yatırımcıların yanında diğer coğrafyalardan birçok girişimcinin de zaten güvenli bir liman olarak bildiği Belçika’yı geçmiş yıllara nazaran daha ekonomik bir pazar olarak görmeye başlaması bekleniyor.

Tags:

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?