fbpx
austria

Avusturya Vergi Sistemi

Avusturya vergi sistemi dahilinde şirket karları, %25 oranında kurumlar gelir vergisine (Körperschaftssteuer) tabi tutulur. Alıcının açıklanmadığı ödemelere (Empfängerbenennung) %25 ek vergi eklenebilir. Ne Avusturya’da yerleşik olup ne de etkin yönetim yeri Avusturya’da olan tüzel kişilere ait gelirin yalnızca bir kısmı, Avusturya kurumlar gelir vergisine tabidir. Bu tip gelirler, uygulanan kurallar kapsamında Avusturya ile bağantılıymış gibi muamele görür.

Avusturya vergi sistemi dahilinde, ticari yasaya uygun şekilde hazırlanan yıllık mali tablolar, vergilendirilebilir geliri belirlemek için temel görevi görür. Değerleme yöntemleri hem ticari yasaya göre değerlendirme için hem de vergi kanunları aksini belirtmedikçe, vergi amaçları için kullanılır. Mali tablolarda gösterilen kar ve zarar düzenlemesi, vergi yasası veya ticari yasayı uygularken ortaya çıkabilecek herhangi bir farkı düzeltmek için yapılır. Vergi amaçlarıyla yapılan amortisman, genellikle mali tablolardaki amortismanla aynı doğrultudadır. Eğer mali tabloda belirtilen amortisman, vergi yasası kapsamında geçerli miktarı aşıyorsa, vergi yasası hükümleri üstün gelir ve vergilendirilebilir gelir ile yıllık sonuç arasında bir fark oluşturur. Bir devir (varlıklarla ilgili anlaşma) sırasında edilinmiş firma değeri, 15 yıllık bir dönem boyunca amorti edilir. Binalar amorti edilebilir. Avusturya vergi sisteminde amortisman oranı %3 (örneğin fabrikalar) ile %2 (örneğin meskenler) arasında, doğrusal amortisman yöntemiyle değişir. Şirketler yasal en düşük sermayenin, en az %5’i oranında bir kurumlar gelir vergisine tabi tutulur. Bankalar ve sigorta şirketleri için özel koşullar uygulanır

Avusturya vergi sistemi için, 1 Ocak 2011’den beri bir Özelge mevcuttur. Eksiksiz işfa talep edilir. Bir ihbar yalnızca, vergi dairelerinin değerlendirmesinin temel aldığı, uygulamadaki hukuki unsurların değişmemesi kaydıyla çıkartılır. Bir Özelge talebi, sadece yerel yetki sahibi olan mali makamlara ve ilgili unsurların konusuna dair olmak üzere ibraz edilir. Konuya ilişkin böyle bir Önerge, yeniden yapılandırılma (Umgründungen), el değiştirme fiyatı ve grup vergisi (Gruppenbesteuerung) alanlarıyla sınırlıdır. Bir Önerge, talep eden şirketin cirosuna göre 1.500,00 € ile en fazla 20,000.00 € arasında değişen idari bir ücrete tabidir (Verwaltungskostenbeitrag).

Avusturyada şirket kurmak için 2005’te yeni bir grup vergilendirme sisteminin (Gruppenbesteuerung) yürürlüğe girdiğini bilmek gerekir. Bu grup vergilendirme sistemi, bu grup vergilendirme sistemi üyelerinin kar veya zararını, kurumlar gelir vergisine göre tüm grubun tek vergi ödeyeni olan holdinge ayırmaya olanak verir. Bir vergi grubunun üyesi olmak için tek şart, bir şirkette doğrudan veya dolaylı olarak ana hissedarlıktır. Ayrıca, grup üyeleri yetkili vergi makamlarına grup vergilendirmesi için başvurmalıdır. Bir vergi grubu en az üç yıllık bir dönem boyunca var olmalıdır. Eğer bir grup üyesi bu dönem bitmeden önce gruptan çekilirse, bu grup üyesinin vergisi, o daha önce bu grubun bir üyesi olmamış gibi değerlendirilecektir.

Avusturya vergi sistemi içinde, yerli bir şirkete dağıtılan kar payları, ulusal katılım muafiyet kuralları (Beteiligungsertragsbefreiung) kapsamınca, kurumlar gelir vergisinden muaf olur. Yerel bir şirkete dağıtılan yabancı kar payları da aynı şekilde kurumlar gelir vergisinden muaftır. Bununla beraber, bir A.B. üye devletinde, Avusturya’nın kapsamlı bir yardım sözleşmesi imzaladığı bir devlette ve bir üçüncü dünya ülkesinde bulunan şirketler arasında değişen özel koşullar bulunur.

Yerel bir şirkette bir hissedarlığın satışından gelen sermaye kazançları, kurumlar gelir vergisine tabiidir. Yabancı bir şirketteki bir hissedarlığın satışıyla gelen sermaye kazançları ise prensipte kurumlar gelir vergisinden muaftır. Bununa beraber uygulanan detaylı özel koşullar bulunur.

Bir bireye ödenen kar payları %25 sermaye kazanç vergisine (Kapitalertragsteuer) tabiidir. Avusturya vergi sistemi, genellikle azaltılmış bir stopaj vergisi oranı sunan çifte vergilendirme anlaşmalarına sahiptir. Birçok vergilendirme anlaşmasına göre şirketlerin tam oranlı stopaj uygulama zorunluluğu olmasına ve bir kar payının alıcısı stopaja uğramış verginin geri ödemesi için yetkili bir vergi makamına başvurabilmesine rağmen, tek taraflı muafiyet genellikle kar payının yabancı alıcısı bir ikamet belgesi gösterirse olasıdır. İkamet sahibi bireylere ödenen Avusturya kar payları, eğer %25 sermaye kazancı vergisi daha önce kaynakta kesildiyse, diğer bir gelir vergisine tabi tutulmaz. Bu durumda bu tip bir stopaj vergisi, bir birey olan hissedarın final vergilendirmesi (Endbesteuerung) olmuş olur. Avusturya vergi sistemi dahilinde, yabancı şirketlere dağıtılan kar payları da %25 sermaye kazanç vergisine tabidir. Yukarıda bahsedilen çifte vergilendirme anlaşmaları için sunulan tek taraflı muafiyet, sadece bir yabancı şirket, eylemlerinin bir holding şirketininkini aştığını, personele iş verildiğini ve iş merkezinin kullanıldığını onaylarsa uygulanır. Avusturya vergi sistemi A.B. Ana-Şube Şirketler Yönergesini uygular, bu yönerge bir A.B. ana şirketine dağıtılan kar paylarının stopaj vergileri için bir istisna sunar: (i) hissedar başka bir A.B. ülkesinde yerleşik bir şirketse; ve (ii) hissedar bir yıl boyunca en az %10 payı elinde bulundurduysa.

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/tr/

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?