İTALYA

Şirket kuruluş Yoluyla İtalya’da Oturma izni

BAŞKENT

Roma

ZAMAN DİLİMİ

Orta Avrupa Zaman Dilimi (UTC+01:00)

YÜZÖLÇÜMÜ

301,338

KONUŞULAN DİLLER

İtalyanca

EN YAKIN ÜLKELER

İsviçre, Frans

KONUM

Orta Avrupa

NÜFUSU

59,797,978

PARA BİRİMİ

Avro

VİZESİZ ÜLKELER

Vizesiz Ziyaret Edilebilen 172 Ülke

İtalya’da oturma izni ve İtalya göçmenlik almak, dolayısıyla İtalya Avrupa Birliği’ne serbest erişim isteyen girişimciler ve varlıklı kişiler için ilgi çekici bir istikamet. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülkelerin vatandaşları (özellikle Asya’daki bazı ülkeler, Hindistan, İran, Türkiye, Rusya ve Ortadoğu vatandaşları) için Avrupa Birliği ülkelerine vize ve İtalya’da oturma izni almak daha da zorlaştı. 

Uzun dönemli İtalya oturma izni almanın ana seçenekleri:

İtalya’da oturma izni almak için İnovatif startup şirket gerekliliklerine uyan, en az 50,000 € yatırım taahhüdü bulunan bir İtalyan şirketi kurun; bu sayede startup İtalya oturma iznine başvurabilirsiniz;

 Destinazione İtalya Planı ve 221/2012 numaralı İtalyan yasasında belirtilen İtalya’da oturma izni için yeni tip bir vize ile İtalya’ya yeteneklerin ve yeniliklerin çekilmesi hedefleniyor. Vize alabilmek için gerekli prosedürler yürürlükte bulunan yasalarla uyumlu, basit ve akıcıdır ve tüm gereklilikler ve koşullar yetkili devlet idarelerinde bulunabilir.

Vizenin Verilişi

Vize alım süreci basitleştirilmiştir ve başlangıç girişiminin değerinin Endüstri ve Ekonomik Gelişme Bakanlığı’nda oluşturulan teknik komite tarafından ölçülmesiyle değerlendirilir. Ayrıca sertifikalı inkübatörler tarafından sağlanan iş fikirlerine ev sahipliği yapan ve iş fikirlerini destekleyen resepsiyon servisleri yüksek ekonomik getiri potansiyeline sahip kabul edilir.

Gereklilikler

Başlangıç vizesi için gerekenlerden biri, yabancı girişimcinin en az 50,000 € risk sermayesi fonları veya diğer yatırımcılar yolu ile, inovatif startup şirketlere finansman toplamak için kurulmuş portallar, İtalyan hükümeti, yabancı hükümet veya sivil toplum örgütü desteği ile veya bunların kombinasyonuyla elde edilmiş finansal kaynağının olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Sertifikalı inkübatör desteğini garantileyen yabancılar için özel kolaylaştırma mümkündür. Bu yeni hükümlerin uygulanması ile, İtalya startup iş kurmak için vize veren sayılı ülkelerin arasına katılıyor (diğerlerinden bazıları Kanada, Şile ve Hollanda).

Ayrıca başvuranların aşağıdakileri kanıtlaması gerekiyor:

  1. Başkanlık Kararnamesine (445/2000) uygun bir konaklama kaydı (otel rezervasyon formu veya üçüncü bir şahıstan gelen konaklama daveti);
  2. bir önceki finansal yılda kendi ülkelerinde kazanılan gelirin (örneğin gelir vergisi beyannamesi) sağlık maliyetlerinin katkı kayından muafiyetle ilgili olan İtalyan yasasında belirlenmiş minimum seviyeden fazla olması (8,400 Euro).

 

Takip Prosedürleri – İtalya’da Oturma İzni Nasıl Alınır?

İtalya’ya varışlarını takip eden 8 gün içinde, startup vize sahipleri serbest girişim amaçlı vize prosedürleriyle aynı prosedürleri takip ederek serbest girişim amaçlı italya’da oturma izni ne başvurmalılar. İtalya’da Oturma izninin süresi startup vizeyle aynı süreye sahip olur (bir yıl).

Başvuru kişinin yaşamaya niyetlendiği bölgenin karakoluna yapılmalıdır.

Vize sahibinin kimliğini doğrulamak için, serbest girişim amaçlı İtalya’da oturma izni başvurusu bizzat yapılmalıdır. Gerekli belgeler yerel postanede bulunabilir, adayın aşağıdakileri ödemesi gerekir:

Damga pulu16,00 €
Elektronik formattaki oturma iznine özel posta bülteni27,50 €
Servis komisyonu30,00 €
Ek olarak, bir yıla eşit veya bir yıldan kısa, üç aydan daha uzun konaklamalar için ikamet izni verilmesi talebi80,00 €

Postane vize sahibine başvurunun makbuzunu verecek ve parmak izi, 4 pasaport fotoğrafı ve makbuzla birlikte karakola gitmesi gereken günü bildirecek.

Daha fazla belge gerekirse, vize sahibi sms veya mektup yoluyla bilgilendirilecek.

Bazı belediyelerin İtalya’da oturma izni formunun dolduruluşu sırasında başvurana yardım etmek için ücretsiz destek servisi bulunuyor.

Postane, karakola iletmek üzere başvuru makbuzunu sağlayacak.

Aile birleşimi için standart koşullar, göç kanunda belirtildiği gibi uygulanır.

Bir sene sonunda İtalya’da oturma izni nasıl yenilenir?

Serbest girişim amaçlı İtalya’da oturma izni tekrar yenilenirken standart serbest girişim vizeleriyle aynı prosedürler izlenir. İtalya’da Oturma izinlerinin yenilenmesi için başvuranların yerel karakollarına aşağıdaki belgelerle birlikte başvurmaları gerekiyor:

  •  inovatif startup şirketin kuruluş sertifikası, şirket sözleşmesi ve 221/2012 yasasının 25.8. maddesinin iş kayıt bölümünde belirtildiği şekilde (18 Ekim 2012de kabul edilen kararnamenin 179. yasasında kabul edilen) aynı yasanın 25.2. maddede belirtilen gerekliliklere sahip olduğunu gösteren dosya arama raporu;
  • başvuranın yasal yollarla elde edilmiş bir yıllık gelirinin yeterli olduğunun kanıtı.

Vize kabul edildikten sonra startup şirket 221/2012 yasasının 25.2. maddesinde belirtilen gerekliliklerden birine veya daha fazlasına uymamaya başlarsa, İtalya’da oturma izni iptal olmaz. 

Startup vize sahiplerinin sağlık koşulu amaçları için yürürlükte olan standart düzenlemeler uygulanır.

Müşterinin yerel şirketine ait bir İtalyan limited şirketi kurmak veya yerel şirkete İtalya’da şube ofisi veya temsilci ofisi açmak; bu sayede müşteri şirket içi transfer yoluyla İtalya’da oturma izni için başvurusunda bulunabilir;

Bu tip bir çalışma izni 27 (a), D.L. n. 286/98 maddesinde belirlenmiştir, ve Avrupa Birliği dışındaki yüksek becerili işçilerin veya şirket müdürlerinin veya yabancı uluslararası kuruluşların şube ofislerinin veya temsilci ofislerinin ülke çapındaki faaliyetlerini başlatmaları veya yardım etmeleri amacıyla verilir. Bu prosedür yurtdışında çalışan ve yönetici seviyesine denk çalışma kontratı bulunan bir yabancı çalışanın, geçici bir süreliğine yabancı bir şirketin İtalya’daki şube ofisine veya temsilci ofisine atanması durumunda gerçekleşir, Bu tarz bir geçici görevlendirmenin olması için çalışanın İtalya’ya transfer edilmeden önce de aynı iş sektöründe çalışıyor olması. Şirket içi çalışma vizeleri başlangıç olarak en fazla 2 yıllık alınabilir ama 5 yıla kadar uzayabilir.

İtalyan şirketi kurup Avrupa Mavi Kart’ına en az 3 yıllık İtalya’da tanınan özel bir vasfı tanımlayan üniversite diploması olan yüksek vasıflı eleman olarak başvurulabilir;

Avrupa Birliği Mavi Kartı yetenekli yabancı elemanların İtalya’ya yıllık kota mekanizmasından bağımsız olarak girmesine ve bir İtalyan şirketi veya kişisi tarafından doğrudan işe alınmasına izin verir. AB Mavi Kart almanın gereklilikleri ve koşulları aşağıdaki gibidir:

  1.  Bir İtalyan şirketi veya kişisiyle en az 12 aylık iş sözleşmesi
  2. İtalya’nın tanıdığı bir alanda özel bir vasıf belirten (en az) lisans diploması. Diplomanın alındığı ülkedeki İtalyan elçiliği tarafından doğrulanmış olması gerekir, bunu takiben İtalyan Eğitim Bakanlığı’nda değerlendirme yapılacaktır
  3. Görevlerin son derece uzmanlaşmış tipte olması gerekir, örneğin CP 2011 ISTAT meslek sınıflandırılması listesinde level 1,2 ve 3 olmalı
  4. Çalışanın yıllık brüt maaşı İtalyan sosyal güvenlik muafiyeti için gerekli olan minimum ücretin en az üç katı olmalı (yaklaşık 32,000 €)

AB Mavi Kart’ın geçerliliği 1 yıl 3 aydan 2 yıla kadardır. Başka bir AB ülkesinde Mavi Kartı bulunan bir çalışan diğer ülkede en az 18 ay yaşadığını kanıtlayarak ek bir vizeye ihtiyaç duymadan İtalya’ya yüksek vasıflı çalışan olarak giriş yapabilir. Yeni İtalyan işveren çalışanın İtalyayı girişini takiben 1 ay içinde ilgili işin yetkilendirilmesi için başvurur. AB Mavi Kart sahipleri İtalyan vatandaşlarıyla aynı haklara sahiptir ve AB içinde aralıksız 5 sene ikamet ettikten sonra İtalya’da kalıcı oturma izni için başvurabilirler.

Ayrıca, İtalyan hükümeti yakın zamanda göç yasası içinde özel bir disiplin oluşturdu: “Yatırımcı Vizesi”. Yeni yatırımcı vizesi İtalya’ya giriş ve İtalya’da oturuma izni veriyor, hükümet tarafından yıllık olarak belirlenmiş giriş kotalarına rağmen aşağıdakilere uyan yabancılar bu vizeyi alabiliyor: 

• İtalya’da oturma izni almak için İtalyan hükümeti tarafından belirlenen menkul kıymetlere en az 2 yıllığına minimum 2 milyon € yatırım yapmak;

•İtalya’da oturma izni almak için İtalya’da kurulmuş olan ve faaliyet gösteren bir şirketin ortaklık araçlarına en az 2 yıllığına minimum 1 milyon € yatırım yapmak;

•İtalya’da oturma izni almak için varolan bir İtalyan start-up şirketine en az 500.000 € yatırım yapmak; 

•İtalya’da oturma izni almak için kültür, eğitim, göç yönetimi, bilimsel araştırma, kültürel ve peyzaj varlıklarının geri kazanımı konularında bir kamu yararı projesini desteklemek için en az 1 milyon € bağışta bulunmak.

Önemli: Bu belgedeki içerikler sadece genel bilgi vermek için yazılmıştır ve yasal veya profesyonel tavsiye saplama amacı yoktur. Bu belgedeki bilgilere güvenmenin neticesinde oluşabilecek kayıplar veya zararlar konusunda doğrudan veya dolaylı bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Harekete geçmeden önce burada belirtilen ifadeleri teyit ettirmeleri okuyuculara önerilir; özel durumlarınız için uzman tavsiyeleri gerekebilir. Uygun olduğunuzda bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. © TELİF HAKKI BİLDİRİMİ: Tamamının veya bir bölümünün yeniden üretimi, ABROADBİZ önceden yazılı izni olması haricinde kesinlikle yasaktır.

©2018 AbroadBiz Bütün Haklar ve İçerekler AbroadBiz Aittir

Compare

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?