İNGİLTERE

İngiltere Vizesi | Girişimci vizesi (Tier 1)

BAŞKENT

Londra

ZAMAN DİLİMİ

UTC 0:00

YÜZÖLÇÜMÜ

243,610 km2

KONUŞULAN DİLLER

İngilizce

EN YAKIN ÜLKELER

İrlanda, Hollanda, Belçika, Fransa

KONUM

Batı Avrupa

NÜFUSU

63,742,977

PARA BİRİMİ

İngiliz Poundu (GBP)

VİZESİZ ÜLKELER

Vizesiz Ziyaret Edilebilen 157 Ülke

İngiltere vizesi size çeşitli, zengin ve mükemmel konumlanmış bir yerde yaşama şansı verir. İngiltere oturma izni sahipleri, dünyadaki yaşam standartlarının en iyilerinden, en prestijli iş merkezi ve en rağbet görenlerinden birine sahip, ekonomik ve kültürel bir merkezde yaşama şansı bulur. Siz de İngiltere oturma izni ile bu avantajlardan faydalanabilirsiniz!

İngiltere Girişimci Vizesi için Genel Bakış

İngiltere vizesi alırken İngiltere’de iş yatırımı yapmak isteyen bireyler için bir Puanlamaya Dayalı Sistem bulunur. Tier 1 (Girişimci) vizesine aşağıdaki şartlara uygunsanız başvurabilirsiniz: İngiltere’de iş kurmak ve yürütmek istiyorsanız, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre’nin dışındansanız, Diğer uygunluk şartlarını karşılıyorsanız.

Yapabilecekleriniz

 • Bir veya daha fazla iş kurabilir ya da işleyen bir işi devralabilirsiniz
 • Şirketiniz için çalışabilirsiniz, bu kendi hesabınıza çalışmanızı da kapsar. Ancak işinizin kendi hesabına çalışma koşullarını karşıladığından emin olmalısınız
 • Beraberinizde aile üyelerinizi getirebilirsiniz

Yapamayacaklarınız

 • Kendi işiniz dışında herhangi bir iş yapmak, örneğin bir başka işyeri adına çalışmak
 • Kamu fonu almak

Uygunluk ve Kuşullar

ÖNEMLİ NOT: Başvuru sahiplerinin gerekli vizeye başvurmak için toplamda en az 95 puan almaları gerekir ve puanlar aşağıdaki şekillerde elde edilebili

01.09.2015’ten itibaren yurtdışı Adli Sicil Belgesi Koşulu

Tier 1 (Girişimci) – puanlama sistemi

İngiltere vizesi Tier 1 (Girişimci) almanın yollarından biri de Tier 1 vizesi almaktır. Tier 1 (Girişimci) kapsamında giriş izni veya geçici oturma izni almak için en az 16 yaşında olmanız ve gereken puan seviyesini toplamanız gereklidir. Puanların değerlendirilmesi, uygun yerlerde destekleyici kanıt sunmanız koşuluna bağlı olacaktır.

İngiltere vizesi Tier 1 (Girişimci) gereğince almanız gereken puanlar:

 • özniteliklerden en az 75 puan (Göçmenlik Kanunu Ek A);
 • İngilizce için 10 puan (Göçmenlik Kanunu Ek B); ve
 • Geçim (sermaye) için 10 puan (Göçmenlik Kanunu Ek C).

İlk Başvuru

The applicant has to score 75 points under this section in the following manner:

Başvuru sahibi, İngiltere vizesi için bu bölüm altında toplaması gereken 75 puanı aşağıdaki yöntemlerle almalıdır:

 • Başvuru sahibinin en az 200 bin £’a erişimi olduğuna dair kanıt sunmak: (en fazla 25 puan) veya denetim altındaki bir finans kurumunda tutulan 50 bin £’a erişimi olduğuna dair kanıt sunmak (en fazla 25 puan). Bu, şunlar tarafından finanse edilmiş olmalıdır:
 1. Finansal Yürütme Kurumu (FCA) tarafından denetlenen bir veya daha fazla kayıtlı girişim sermayesi firması (her başvuru sahibine uygun değildir), veya
 2. İngiliz Ticaret ve Yatırım (UKTI) web sitesinde uygunluğu belirtildiği listelenen, İngiliz Girişimci tohum aşaması yatırımcılık yarışmalarından biri veya daha fazlası, veya
 3. İngiliz Devlet Daireleri veya İskoçya, Galler ya da Kuzey İrlanda’daki Devredilmiş Devlet Dairelerinden biri veya daha fazlası
 • Paranın bir veya daha fazla denetlenmiş finans kurumunda tutulduğuna dair kanıt sunmak: 25 puan (en fazla)
 • Paranın İngiltere’de kullanılabilir olduğuna dair kanıt sunmak: 25 puan (en fazla)

İngiltere vizesi kazanmak için için mevcut yollardan biri olan Tier 1 (Üniversite Mezunu Girişimci) göçmenleri eğer Tier 1 (Girişimci) kategorisine geçiş yapmak için başvuru yapıyorsa, yalnızca 50 bin £’a erişimini göstermeleri yeterlidir. Bu sermaye halihazırda iş için yatırımda kullanılmış veya 50 bin £’luk nakit sermaye bakiyesine erişimle birlikte kısmi olarak yatırımda kullanılmış olabilir.

Başvuru sahibi, yukarıda bahsi geçen alt bölümlerin hepsinden kazandığı puanlarda toplam 75 puan elde etmelidir.

İngiltere vizesi Tier 1 (Girişimci) başvurusu sahipleri, İngilizceyi belli bir seviyede konuştuklarının, iletişim kurduklarının ve anladıklarının kanıtlarını sunmakla yükümlüdür. Bu koşul aşağıdaki üç yöntemden biriyle karşılanabilir:

 • Çoğunluğunda İngilizce konuşulan ülkelerden birinin vatandaşı olmak, örneğin ABD, Avustralya, Kanada, vs.
 • İngilizce konuşulan bir ülkeden diploma seviyesinde yeterliğe sahip olmak
 • Bir İngilizce testinden Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesi’nin B1 seviyesinde geçmiş olmak (Lütfen Onaylanan İngilizce Testlerini sağlayanların listesine bakınız)

Bu başvuru sahibine 10 puan verecektir.

İngiltere vizesi için başvuranlar bu bölümde, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimi ve barınması için yeterli parası olduğunu teyit eden kanıtlar sunarak 10 puan almalıdır. Başvuru tarihinden en az 3 ay öncesine kadar belirli bir para miktarının bulundurulduğuna dair kanıt sunmak gereklidir (Hem ilk hem de uzatma başvurularında).

Başvuru sahibi İngiltere vizesi için kendisi ve aile bireyleri için vize başvurusunu yapmak amacıyla aşağıdaki miktarlardaki paraya erişimi olduğuna dair kanıt sunmalıdır:

 • 1 Temmuz 2014’ten itibaren, eğer başvuru sahibi İngiltere dışından giriş izni başvurusu yapıyorsa 3310 £
 • Eğer başvuru sahibi varolan vizesini uzatmak ya da İngiltere’de bulunarak ilk kez başvuru yapmak için, ülke içinden başvuru yapıyorsa 945 £
 • Asıl başvuru sahibi 12 aydan daha kısa süredir İngiltere’deyse, her bir aile bireyi için 1890 £
 • Eğer başvuru sahibi ve aile üyeleri İngiltere’de ikamet ediyor ve asıl başvuru sahibi İngiltere’de 12 ay veya daha uzun süredir bulunuyorsa, her bir aile üyesi için 630 £

Lütfen başvuru sahibinin yukarıda bahsi geçen kaynakları, işe yatırım yapmayı planladığı 200 bin £’a ek olarak bulundurması gerektiğini unutmayınız.

Sermaye Kaynak Gereksinimi

İngiltere vizesi için başvuru sahibinin Tier 1 (Girişimci) kategorisi altında giriş izni elde etmek veya geçici oturma iznini uzatmak için gösterdiği 200 bin £’luk (veya 50 bin £’luk) paranın kendine ait olması gerekli değildir. Gereken 200 bin £, üçüncü bir partiden elde edilebilir. Üçüncü partiler aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Aile üyeleri (İngiltere içinde veya denizaşırı)
 • Herhangi bir diğer yatırımcı (İngiltere içinde veya denizaşırı)
 • Herhangi bir tüzel kişi (İngiltere içinde veya denizaşırı

Lütfen üçüncü parti sermayesinin, yalnızca işe yatırım yapmak için 200 bin £’u ödemeye izni olduğunu, başvuru sahibinin geçim kaynakları bölümündeki puanları kendine ait para ile elde etmesi gerektiğini unutmayın.

Gerçek Girişimcilik Testi

İngiltere vizesi alırken Tier 1 kategorisi için ‘gerçek girişimci’ testi uygulanır. Bu test İçişleri Bakanlığı’nın sosyal hizmet görevlisi tarafından yapılır. Görevli aşağıda sayılan unsurları dikkate alarak başvuru sahibinin gerçek bir girişimci olup olmadığına karar verir:

 • Başvuru yapanın sunduğu kanıtlar;
 • A Eki’ndeki Tablo 4’te değinilen para kaynağının finansal kapasitesi ve güvenirliği;
 • Başvuru sahibinin iş planının finansal kapasitesi ve güvenirliği ile seçtiği iş sektöründeki pazar araştırması
 • Başvuru sahibinin önceki eğitim ve iş deneyimi (veya deneyim eksikliği)
 • Başvuru sahibi halihazırda İngiltere’de kendi hesabına çalışan biri veya bir iş yerinin yöneticisi olarak kayıtlıysa ve bu işin doğası, zorunlu onay belgesi, kayıt ve/veya sigorta gerektiriyorsa; bu onay belgesinin, kaydın ve/veya sigortanın alınıp alınmadığı;
 • Başvuru sahibinin göçmenlik geçmişi ile İngiltere’deki önceki faaliyetleri ve ilgili diğer bilgiler.

İngilterede İzin Verilen Bulunmama Süresi

Tier 1 (Girişimci) göçmenlerin, 3 yıl sonra (eğer 1 yılda 10 tam zamanlı iş yaratır veya 5 milyon £’luk iş hacmi oluştururlarsa) veya 5 yıl sonra daimi yerleşim için başvurma haklarını kaybetmeksizin, her takvim yılında 180 güne kadar İngiltere dışında bulunma izinleri vardır.

İngiltere Girişimci Vizesi ile İzin Verilen İşler

İngiltere vizesi, Tier 1 (Girişimci) kategorisi altında İngiltere oturma izni veya giriş izni bulunan başvuru sahipleri, sadece yatırım yaptıkları iş için çalışma iznine sahip olur. Bu tu İngiltere vizesi ile ek iş almaya izinleri yoktur. Bununla beraber, onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin vize süreleri boyunca iş arama veya kendi hesabına çalışma faaliyetlerinde bulunmaya izinleri olur. Onlar için yer alan tek kısıtlama, İngiltere’de pratisyen doktor veya diş hekimi ya da profesyonel sporcu veya spor koçu olarak çalışamayacak olmalarıdır.

Girişimci Ekipler

Başvuru sahipleri İngiltere vizesi için, ayrıca en fazla 2 kişilik bir girişimci ekibi olarak da başvurabilir ancak her birinin yatırım sermayesine eşit erişimi olması gereklidir. Tier 1 (Girişimci) İngiltere vizesi için aynı sermaye seviyesiyle, aynı anda başvuru yapabilirler. Örneğin yukarıda bahsedilen kurumlar tarafından fonlanan 200 bin £ veya 50 bin £ ile. Her birinin dil ve geçim koşullarından yeterli puan alması zorunludur.

Aile Üyeleri

İngiltere vizesi (girişimci vizesi Tier 1) alırken aile üyeleriniz (‘bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler’) bu vize ile sizinle birlikte İngiltere’ye gelebilir. Eğer aile üyeleriniz Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre dışındanlarsa bir vizelerinin olması gerekir. Bakmakla yükümlü olunan bir kişi aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Eşiniz
 • 18 yaşından küçük çocuğunuz
 • Halihazırda bakmakla yükümlü olunan bir kişi olarak İngiltere’de bulunuyorsa 18 yaşından büyük çocuğunuz

Yetişkin aile üyelerinin son 10 yılda, 12 ay veya daha uzun süre yaşadıkları herhangi bir ülkeden aldıkları adli sicil belgesini sunmaları gerekir.

Önemli: Bu belgedeki içerikler sadece genel bilgi vermek için yazılmıştır ve yasal veya profesyonel tavsiye amacı yoktur. Bu belgedeki bilgilere güvenmenin neticesinde oluşabilecek kayıplar veya zararlar konusunda doğrudan veya dolaylı bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Harekete geçmeden önce burada belirtilen ifadeleri teyit ettirmeleri okuyuculara önerilir; özel durumlarınız için uzman tavsiyeleri gerekebilir. Uygun olduğunuzda bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. © TELİF HAKKI BİLDİRİMİ: Tamamının veya bir bölümünün yeniden üretimi, AbroadBiz önceden yazılı izni olması haricinde kesinlikle yasaktır. İngiltere Vizesi Ile Ingiltere Oturma Izni

©2018 AbroadBiz Bütün Haklar ve İçerekler AbroadBiz Aittir

Compare

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?