fbpx
1

مالیات در اسلواکی

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد شرکت 21% است. در حال حاضر دو نرخ مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد (20% که نرخ استاندارد می‌باشد و 10% که نرخ کاهش یافته است). در حال حاضر مالیات محلی اعمال نمی‌شود و پس از پرداخت 19%، در اسلواکی هیچ مالیات تکلیفی در رابطه با سود تقسیمی قابل اجرا نیست و اسلواکی در حال حاضر طرف بیش از 60 معاهده اجتناب از اخذ مالیات مضاعف است.

2 حقایق پرداخت مالیات برای شرکت ها در اسلواکی
نرخ مالیات بر درآمد شرکت٪۲۱
نرخ مالیات شعبه٪۲۱
مالیات بر سود سرمایه٪۲۱
مبانی مالیاتی برای افراد مقیمجهانی
معافیت مشارکت خارجیخیر
معافیت مالیاتی به دلیل زیان شرکت
- قابل انتقال به دوره‌ های بعد
به مدت چهار سال
− قابل انتقال به دوره ‌های قبل۱ سال
معاف از مالیات مجددبلی
ترکیب مالیاتیخیر اما معافیت گروهی در برخی موارد خاص وجود دارد
قوانین قیمت ‌گذاری انتقالیخیر
قوانین سرمایه‌ گذاری رقیقخیر
قوانین کنترل شرکت خارجیخیر
مالیات تکلیفی
− سود تقسیمی ٪۷ / ٪۳۵
− بهره٪۳۵
− حق ‌الامتیازها٪۳۵
− مالیات انتقال سود به شعبه٪۰
− سهم تامین اجتماعی ٪۳۵.۲
مالیات بر سرمایهخیر
مالیات بر انتقال املاک و مستغلاتخیر
تمبر مالیاتی٪۲ / ٪۵
مالیات بر ارزش افزوده
٪۱۸

مالیات تکلیفی

سود تقسیمی سهام

بر سود سهامی  که توزیع سودی است از سال 2017 به بعد ایجاد می‌شود و به موجودیت مقیم کشور خارج از قرارداد پرداخت می‌شود، مالیات تکلیفی 35% اعمال می‌شود. به سود سهامی که توسط موجودیت مقیم اسلواک و از محل سود ایجادی در سال 2017 به بعد به افراد پرداخت می‌شود سود تکلیفی 7% اعمال می‌شود.

بهره

به بهره‌ای که به موجودیت غیرمقیم پرداخته می‌شود، مالیات تکلیفی 19% اعمال می‌شود، مگر این که نرخ مذکور بنابر یک توافق مالیاتی یا معافیت مالیاتی تحت دستورالعمل بهره و حق‌الامتیازهای اتحادیه اروپا کاهش داده شود. هنگامی که پرداخت به موجودیت مقیم کشوری که طرف قرارداد نیست، صورت گیرد مالیات با نرخ 35% محاسبه می‌شود.

حق‌الامتیازها

امتیازاتی که به موجودیت‌های غیرمقیم پرداخته می‌شوند در معرض مالیات تکلیفی 19% قرار دارند، مگر این که نرخ مذکور بنابر توافق مالیاتی یا معافیت ماشی از دستورالعمل حق‌الامتیازها و بهره اتحادیه اروپا کاهش داده شود. هنگامی که پرداخت به موجودیت مقیم کشوری که طرف قرارداد نیست، صورت گیرد مالیات با نرخ 35% محاسبه می‌شود.

تامین اجتماعی

بر کارفرما الزام است که تا 2/35% مجموع حقوق کارکنان (ناخالص) را به عنوان سهم بیمه مربوطه پرداخت کند. بخش سهم کارفرما قابل افزایش نیست.

مالیات بر ارزش افزوده

تراکنش‌های مالیات‌پذیر- بر فروش کالاها و تدارک خدمات و بر واردات، مالیات بر ارزش افزوده اعمال می‌شود.

نرخ‌ها- نرخ استاندارد 20% است، با نرخی که می‌تواند تا 10% کاهش یابد و در خصوص برخی از محصولات و تولیدات پزشکی و دارویی و خواربار مشخصی (نظیر گوشت، نان و غیره) به کار می‌رود. برخی از تدارک‌ها (نظیر خدمات بیمه و امور مالی) از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

ثبت‌نام- تمام افراد یا موجودیت‌های قانونی که به انجام فعالیت‌های اقتصادی در اسلواکی مشغول هستند به عنوان اشخاص مشمول مالیات در نظر گرفته می‌شوند. آستانه ثبت با هدف مالیات بر ارزش افزوده، گردش مالی مشمول مالیات 49790 یورو در طی دوازده ماه متوالی در گذشته است. اشخاص مشمول مالیات زیر آستانه فوق می‌توانند به طور داوطلبانه درخواست ثبت‌نام کنند. موجودیت‌های غیرمقیمی که به ارائه کالا‌ها یا خدمات مشمول مالیات در اسلواکی می‌پردازند باید پیش از ارائه و تدارک کالاها و خدمات ثبت‌نام کنند، مگر این که سازوکار هزینه معکوس توسط دریافت‌کننده کالاها یا خدمات اعمال شود.

شرایط تکمیل فرم مالیاتی

در اسلوکی نظام خوداظهاری را اجرا می‌شود. در مجموع، پیش‌پرداخت‌های مالیات بر درآمد شرکت در اقساط ماهانه یا سه‌ماهه قابل پرداخت هستند. مالیات بر درآمد بر اساس اظهارنامه مالیاتی ارزیابی و برآورد می‌شود که باید در بازه زمانی سه ماهه و پس از پایان دوره مالیاتی ثبت و اظهار شود. در صورت ارسال درخواست مکتوب به اداره‌های مالیاتی می‌توان موعد تکمیل اظهارنامه را تا سه ماه تمدید کرد؛ یا چنانچه مؤدی مالیاتی درآمدی با منبع خارجی داشته باشد که در حوزه دیگری مشمول مالیات می‌شود و درخواست کتبی ارسال شد کرده باشد، موعد اظهار را می‌توان تا شش ماه تمدید کرد.

  • با این وجود، مؤدی مالیاتی باید هر مالیاتی را در موعد تاریخ اظهار پرداخت کند.

از تاریخ اول ژانویه 2016 این امکان وجود دارد تا یک اظهارنامه مالیاتی دیگر را پس از آغاز ممیزی مالیاتی (ظرف مدت 15 روز) تکمیل کنید.

جرائم: جرائم ناشی از عدم انطباق یا مغایرت با قانون مالیات در دو گروه اصلی ذیل قرار می‌گیرند:

  1. بهره دیرکرد پرداخت که در خصوص بدهی‌های مالیاتی معوق اعمال می‌شود و به صورت درصدی سالانه‌ای از مقدار معوق محاسبه می‌شود؛ و
  2. غرامت‌ها که معمولاً تا 32000 یورو می‌رسند یا به عنوان درصدی از مالیاتی که کمتر از میزان لازم پرداخت شده است، محاسبه می‌شود. از اول ژانویه 2016، جرائم مغایرت به مدت بازه زمانی که از تکمیل اظهارنامه مالیاتی گذشته است، بستگی دارد. درصد غرامت به نوع ارزشیابی مالیات مازاد بسته است (برای مثال آیا مالیات مازاد در خلال ممیزی وصول می‌شود یا نتیجه تکمیل اظهارنامه مالیاتی دیگری است)

ملزومات حسابداری و حسابرسی و ممیزی

مقررات مالی که در خصوص حسابرسی و ممیزی در جمهوری اسلواکی وجود دارند در تطابق با مقررات جامعه اروپایی هستند. تمام موجودیت‌های قانونی باید با شرط این که حداقل دو شرط از شروط ذیل تأمین شود، مورد ارزیابی و ممیزی قرار گیرند: (الف) دارایی‌های موجودیت یا نهاد، متجاوز از یک میلیون یورو نباشد؛ (ب) گردش مالی خالص سالانه بیش از دو میلیون یورو نباشد؛ (ج) موجودیت یا نهاد بیش از سی کارمند داشته باشد. علاوه بر این، صورت مالی همیشه مورد تأیید ممیز قرار می‌گیرد با این شرط که سهام شرکت در بازارهای تحت نظارت فهرست شوند یا تنظیم حقوقی خاصی (برای مثال در مورد بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مؤسسه‌های خیریه و غیره) مورد نیاز است.

«گواهینامه مالیاتی» در اسلواکی

شرکت‌های اسلواک حداقل مالیات (به اصطلاح «گواهینامه مالیاتی») را می‌پردازند؛ در حالی که این مقدار به گردش مالی شرکت بستگی دارد. گواهینامه مالیاتی بیانگر حداقل مالیات قابل پرداخت توسط هر مؤدی مالیاتی و برای هر دوره مالیاتی در جایی است که زیان قابل قبول مالیاتی اظهار می‌شود یا بدهی مالیاتی آن کم‌تر از حداقل مقدار مالیاتی است که به موجب قانون مقرر می‌شود.

  • چنانچه پرداخت‌کننده مالیات بر ارزش افزوده دارای درآمد بالغ بر 500000 یورو نباشد، حداقل مالیاتی که باید پرداخت شود مبلغ 480 یورو خواهد بود.
  • چنانچه پرداخت‌کننده مالیات بر ارزش افزوده دارای درآمد بالغ بر 500000 یورو باشد، حداقل مالیاتی که باید پرداخت شود مبلغ 960 یورو خواهد بود.
  • مؤدی مالیاتی دارای در آمد سالانه بیش از 500000 یورو، حداقل مالیاتی که پرداخت خواهد کرد، مبلغ 2880 یورو خواهد بود.

چنانچه مالیات بر درآمدی که برای شرکت محاسبه می شود بیش از گواهینامه‌های مالیاتی باشد که در بالا به آن‌ها اشاره شد، پرداخت گواهینامه مالیاتی قابل اجرا نیست.

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/fa/

Log in with your credentials

Forgot your details?