fbpx

سیستم مالیاتی در مجارستان

محل اقامت شرکت

در صورتی که شرکتی تحت قوانین مجارستان کار کند و یا مرکز مدیریت آن در مجارستان باشد، آن شرکت مقیم مجارستان میباشد. یک شرکت خارجی در صورتی میتواند مقیم مجارستان باشد که مرکز مدیریتش در مجارستان باشد.

مالیات بر درآمد شرکت

نهادهای مقیم مجارستان با توجه به درآمدشان در سطح جهان، مالیات بر درآمدی در حدود 9% دارند، اما مالیات شرکت هایی که مقیم مجارستان نمیباشند تنها بر اساس درآمد منابع مجارستانشان محاسبه میشود. درآمد مودیان مالیاتی شرکتهای مقیم و غیر مقیم که شامل مالیات میشود بر اساس سود و زیان حاصل قبل از پرداخت مالیات و با توجه به قوانین حسابداری مجارستان ( و یا IFRS) محاسبه میگردد، که در این محاسبه نیز تعدیلاتی برای تفاوت در میزان موارد استهلاک یافته و بدون استهلاک شناسایی شده توسط حسابداری و قوانین مالیاتی در نظر گرفته میشود.
شرکت های خارجی تابع که مقیم مجارستان هستند طبق قوانین داخلی معمول مشمول پرداخت مالیات میباشند.

حقایق پرداخت مالیات برای شرکت ها در مجارستان
نرخ مالیات بر درآمد شرکت٪۹
نرخ مالیات شعبه٪۹
مالیات بر سود سرمایه٪۹
مبانی مالیاتی برای افراد مقیمجهانی
معافی شرکت ها در خارج از کشوربله
معافیت مالیاتی به دلیل زیان شرکت
- قابل انتقال به دوره‌ های بعد
به مدت ۵ سال
− قابل انتقال به دوره ‌های قبلخیر
معاف از مالیات مجددبلی
ترکیب مالیاتیبرای مالیات ارزش افزوده
قوانین قیمت ‌گذاری انتقالیخیر
قوانین سرمایه‌ گذاری رقیقبله (نسبت ۳:۱
قوانین کنترل شرکت خارجیبله
مالیات تکلیفی
− سود تقسیمی ٪۰
− بهره٪۰
− حق ‌الامتیازها٪۰
− مالیات انتقال سود به شعبه٪۰
− سهم تامین اجتماعی ۲۲% از درآمد ناخالص (سهم کارفرما)، به علاوه ی ۱۵% سهم صندوق آموزش
مالیات بر سرمایهخیر
مالیات بر انتقال املاک و مستغلات۴% بیش از ارزش یک میلیون فرنت مجاری و ۲% مقداراضافی، که محدود به ۲۰۰ میلیون فرنت مجاری میشود.

مالیات تکلیفی

تقسیم سود

مجارستان برای تقسیم سود پرداختی به شرکت های خارجی مالیات تکلیفی در نظر نمیگیرد. تقسیم سود پرداختی به افراد غیر مقیم میتواند با توجه به مالیات بر درآمد شخصی، 15% در نظر گرفته شود، مگر اینکه این مقدار با توجه به معاهده نامه های مالیاتی کاهش پیدا کند.

سود بهره

مجارستان برای بهره پرداختی به شرکت های خارجی مالیات تکلیفی در نظر نمیگیرد. سود پرداختی به یک فرد میتواند با توجه به مالیات بر درآمد شخصی، 15% در نظر گرفته شود، مگر اینکه این مقدار با توجه به معاهده نامه های مالیاتی کاهش پیدا کند.

حق امتیاز

مجارستان برای حق امتیاز پرداختی به شرکت های خارجی مالیات تکلیفی در نظر نمیگیرد. حق امتیاز پرداختی به یک فرد میتواند با توجه به مالیات بر درآمد شخصی، 15% در نظر گرفته شود، مگر اینکه این مقدار با توجه به معاهده نامه های مالیاتی کاهش پیدا کند.

مالیات ارسالی شعب

مجارستان برای سود شعب مالیاتی در نظر نمیگیرد.

Branch Remittance Tax

On the reconstruction of the profits of a branch to a foreign head office withholding of tax are not imposed by Ireland.

مالیات بر درآمد/ تامین اجتماعی

به صورت کلی کارفرما مسئولیت تشخیص و تعیین مقدار مالیات بر درآمد پرسنل و همچنین بدهی تامین اجتماعی را با توجه به حقوق ماهیانه پرسنل را بر عهده دارد. مودیان حقوقی موظف به پرداخت انواعی از مالیات های تامین اجتماعی هستند. شرکت ها موظف هستند که 22% از درآمد ناخالص و 1.5% از درآمد صندوق آموزشی خود را برای مالیات اجتماعی پرداخت کنند.

مالیات ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده، بر عرضه کالا و یا ارائه خدمات در مجارستان، و همچنین واردات و صادرات درون سازمانی صورت گرفته توسط مودی مالیاتی در تجارتش تعلق میگیرد.
• نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده 27% میباشد.
• نرخ 18% را میتوان برای محصولات غذایی خاص، ارائه ی اقامتگاه،خدمات رستورانی با شرایط خاص، خدمات دسترسی به اینترنت و خدمات مجوز دهنده به رویدادهای فضای باز مورد استفاده قرار داد.
• نرخ 5% برای داروها و لوازم پزشکی خاص، تجهیزات کمک رسانی به نابینایان، کتاب ها و روزنامه ها، محصولات غذایی خاص (برای مثال تخم مرغ، شیر، گوشت خوک و گوساله، گوشت سفید) ساختمانهای مسکونی تازه ساخت که شرایط خاص دارند و مجهز به سرویس های گرمایشی هستند.

مالیات انتقالی

فروش و یا انتقال املاک و دارایی های واقعی و یا مشارکت با یک شرکت ساختمانی مجارستانی مشمول پرداخت مالیات انتقالی میباشد. نرخ مالیات انتقالی در حدود 4% ارزش بازار در حدود 1 میلیارد فرنت مجاری و 2% از مازاد تا 200 میلیون فرنت مجاری برای هر یک از املاک در نظر گرفته میشود. در رابطه با اعمال مالیات انتقالی، یک شرکت ساختمانی باید نهادی مجاری با ارزش دفتری بیش از 75% خالص دارایی منهی دارایی های نقدی و نقدینگی دریافتی باشد، و یا شرکتی که 75% شراکت با یک شرکت مشابه موارد گفته شده در قسمت بالا را داشته باشد.

ضبط و پرداخت

مالیات بر درآمد بر اساس درآمد سالانه محاسبه میشود. پیش پرداخت مالیات برای شرکتهایی که بدهی مالیاتی آنها از 5 میلیون فرنت مجاری در سال جاری بیشتر باشد به صورت ماهیانه محاسبه میشود، پرداخت ها باید در روز 20 ام هر ماه پرداخت شوند. سایر شرکتها باید به صورت سه ماهه پرداخت های خود را انجام دهند.

شرکت هایی که درآمد فروش خالص سالیانه ی آنها از 100 میلیون فرنت مجاری بیشتر است باید مابه تفاوت بین مالیات بر درآمد سالیانه ی تخمین زده شده و پیش پرداخت ها را در سال (“تعهد اضافه کردن”) در روز 20 ام آخرین ماه سال مالیاتی پرداخت کنند.

پرداخت نهایی مالیات زمانی صورت میگیرد که بازده مالیات سالیانه ثبت شده باشد. بیش تر بازده ها در 10 خرداد (31 ماه می) پس از سال مالی انجام میشوند.

ملزومات حسابداری و حسابرسی

انتصاب و به کارگیری یک حسابدار در شرایطی اجباری است که:
1. متوسط درآمد خالص سالیانه شرکت برای دو سال کاری متوالی بیش از 300 میلیون فرنت مجاری باشد، و یا
2. تعداد متوسط کارکنان شرکت در دو سال کاری متوالی بیش از 50 نفر بوده باشد، در غیر این صورت به کارگیری یک حسابدار اختیاری خواهد بود.
حسابدار باید در اتاق حسابداران مجارستان ثبت شده باشد. از تاریخ 11 دی ماه 1396 ( 1 January 2018) تمامی شرکت ها و موسسات مالی نام برده موظف به تهیه ی صورت های مالی غیر تلفیقی بق IFRS میباشند. صورت های مالی سالیانه باید به صورت الکترونیکی به بخش خدمات شرکتی ارسال شود، که اظهارنامه ها را درد دادگاه ثبت میکند.
صورت های مالی غیر تلفیقی باید برای ارائه ی مبنای تعیین مالیات بر درآمد شرکت ها با درنظر داشتن تعدیلاتی خاص آماده باشند.
ممکن است صورت های مالی بر اساس فرنت مجاری (HUF)، یورو (EUR)، و دلار آمریکا (USD) تهیه شوند.
مهلت عمومی برای ارسال صورت های مالی ( به جز صورت های مالی تلفیقی) آخرین روز پنجمین ماه پس از تاریخ منتهی به سال مالی ترازنامه میباشد، که با تاریخ ثبت مالیات برای شرکت های سال تقویمی نیز هماهنگ است.

Önemli: Bu belgedeki içerikler sadece genel bilgi vermek için yazılmıştır ve yasal veya profesyonel tavsiye saplama amacı yoktur. Bu belgedeki bilgilere güvenmenin neticesinde oluşabilecek kayıplar veya zararlar konusunda doğrudan veya dolaylı bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Harekete geçmeden önce burada belirtilen ifadeleri teyit ettirmeleri okuyuculara önerilir; özel durumlarınız için uzman tavsiyeleri gerekebilir. Uygun olduğunuzda bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. © TELİF HAKKI BİLDİRİMİ: Tamamının veya bir bölümünün yeniden üretimi, AbroadBiz önceden yazılı izni olması haricinde kesinlikle yasaktır. ©2019 AbroadBiz All rights and contents are belongs to AbroadBiz

Log in with your credentials

Forgot your details?