fbpx

خدمات ابرودبیز

خدمات صدور مجوز و لیسانس

ابرودبیز یکی از شرکت‌های مشاوره بین‌المللی معدودی است که بازه کاملی از خدمات مشاوره و راه‌حل‌های کاربردی مرتبط با تشکیل، صدور مجوز و پشتیبانی مداوم برای قمار، دلالی ارز، گزینه‌های مضاعف، زمینه دارویی، شرط‌بندی و غیره و صدور مجوز شرکت سرمایه‌گذاری و نیز صدور مجوز موسسات مالی در حوزه‌های قضایی اتحادیه اروپا و برون ‌مرزی را فراهم می‌کند.

مشتریان خود را در هر مرحله مسیر هدایت می‌کنیم که از انتخاب حوزه قضایی درست آغاز می‌شود و تا پشتیبانی از موسسه مجاز طی چرخه‌های زندگی آن ادامه می‌‌یابد؛ این امور بواسطه خدمات زیر انجام می‌شود:

 • توصیه و راهنمایی درباره انتخاب حوزه قضایی برای موسسه مالی مربوطه شما.
 • روندهای ارزیابی ویژه در زمینه مالکین ذینفع و مدیران مربوطه.
 • ثبت موسسه قانونی و ارائه خدمات مربوط به مسکن.
 • بازگشایی حساب بانکی شرکتی برای قرار دادن بیشتر سرمایه قانونی موردنیاز.
 • تعیین مکان دفاتر شرکت و پرسنل شایسته برای برآورده‌سازی شروط حداقل کارمندی در جایی که ضروری است.
 • کمک به تکمیل درخواست مجوز شما و پشتیبانی مستندسازی مثل طرح کسب‌وکار، سیاست‌ها و روندهای داخلی از جمله راهنمای عملیات شرکت شما، مقدمات تمکین، مدیریت ریسک و سیاست‌ها و روندهای ضدپول‌شویی در بین سایر موارد.
 • ثبت درخواست نزد مراجع صدور مجوز، ارتباط با تنظیم‌کننده و همه طرفین مربوطه تا وقتی درخواست مجوز شما نهایی شود.

وقتی مجوز کسب شد، شروط خاصی برای دارنده مجوز وجود خواهد داشت تا بتواند مجوز خود را حفظ کند. ابرودبیز خرسند خواهد بود پشتیبانی پس از مجوزدهی ارائه کند تا تضمین کند دارندگان مجوز شروط قانونی را برآورده می‌کنند. تا اینجا خدمات زیر را ارائه می‌کنیم:

 • پشتیبانی و مدیریت قانونی.
 • دفترداری، حسابداری و حسابرسی مالی.
 • تطابق قانونی و گزارش‌دهی.
 • حسابرسی داخلی.
 • گزارش‌های کفایت سرمایه[1] (در جایی که قابل‌استفاده باشد)
 • مقررات شالوده بازار اروپایی[2] (در جایی که قابل‌استفاده باشد)

[1] Capital adequacy

[2] European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

©2021 AbroadBiz, All right and copyright reserved by AbroadBiz  https://www.abroadbiz.com/fa/

Log in with your credentials

Forgot your details?